obsah

Okresní soud v Trutnově

Soubory ke stažení

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného pro dlužné výživné

NÁVRH VR VÝŽIVNÉ PMV.rtf (40kB)

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkou ze mzdy povinného pro dlužné výživné

NÁVRH VR VÝŽIVNÉ MZDA.rtf (41kB)

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného

NÁVRH VR PMV.rtf (42kB)

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného

NÁVRH VR MZDA.rtf (41kB)

Dodatečné projednání dědictví

Tiskopis Návrh na dodatečné projednání dědictví

Dodatecne_projednani_dedictvi.rtf (6kB)

Žádost o zahlazení

Tiskopis a pokyny - Žádost o zahlazení

Žádost o zahlazení.rtf (18kB)

Žádost o splátky peněžitého trestu

Tiskopis a pokyny - Žádost o splátky peněžitého trestu

žádost o splátky PT.doc (32kB)

Žádost o podmíněné upuštění od zákazu činnosti

Tiskopis a pokyny - Žádost o podmíněné upuštění od zákazu činnosti

žádost o PUZČ.doc (27kB)

Strana 1/3

ePodatelna