obsah

Okresní soud ve Svitavách

Návrh na nařízení předběžného opatření

 

S D Ě L E N Í

 

PLATNÉ S ÚČINNOSTÍ OD 01.01.2014

 

 

             

Podle § 75b odst. 1 o.s.ř. je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy u soudu podal návrh na předběžné opatření, jistotu ve výši 10.000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50.000 Kč.

Povinnost složit jistotu neplatí v případech uvedených § 75b odst. 3 o.s.ř.

            Jistota se skládá na depozitní účet Okresního soudu ve Svitavách, vedený u České národní banky v Hradci Králové, č. 6015-424591/0710, nebo v hotovosti do pokladny soudu. Jako variabilní symbol musí být u fyzické osoby uvedeno rodné číslo a u právnické osoby IČ podatele, aby bylo možno platby identifikovat a složení jistoty ověřit. Potvrzení o provedené platbě jistoty musí být přiloženo k návrhu na předběžné opatření.

           

           Je-li nezbytně nutné podat návrh na nařízení předběžného opatření v mimopracovní době soudu, volejte linku 974 562 013, na níž Vám službu konající policista sdělí kontakt na soudce majícího pracovní pohotovost.

ePodatelna