obsah

Okresní soud v Sokolově

Orientační tabule


Orientační tabule

Okresního soudu v Sokolově

Pracovní doba:pondělí a středa od 7.00hodin do 16.30hodin

                        úterý, čtvrtek, pátek od 6.45hodin do 15.00hodin

Provozní doba informačního centra: pondělí a středa od 7.30 - 11.30 hodin a od 12.00 - 16.00 hodin

                        úterý, čtvrtek, pátek od 7.30 - 11.30 hodin a od 12.00 - 14.30 hodin

Provozní doba pokladny: pondělí a středa od 7.15 - 12.00 hodin a od 12.30 - 16.00  hodin

                        úterý, čtvrtek, pátek od 7.00 - 12.00 hodin a od 12.30 - 14.30 hodin

Doba určená pro styk s veřejností:  pondělí a středa od 7.15hodin do 11.30hodin od 12.30hodin do 16.00hodin

Pokladna- III. nadzemní podlaží č.dveří 346

- příjem hotovostí a plateb na pohledávky

- výpis soudních znalců a tlumočníků

Příjem stížností a příjem žádostí o informace - č. dv. 332

Sepisování stížnosti podaných do protokolu - č. dv. 125 (v případě uzavření informačního centra sepisuje stížnosti ředitelka správy soudu)

Přízemí (I. nadzemní podlaží)

Podatelna- č. dv. 120

Informační centrum - č. dv. 125

Jednací síně - č. dv. 133, 135, 144, 145, 148

Dědické oddělení- č. dv. 118

Veřejné WC- vpravo

Justiční stráž

Oddělení výkonu rozhodnutí - č. dv. 111

Soudní vykonavatel - č. dv. 113

I. patro (II. nadzemní podlaží)

Jednací síně - č. dv. 226, 228, 229, 241, 242

Oddělení občanskoprávní - č. dv. 223

Vyšší soudní úřednice pro věci občanskoprávní - č. dv.217

Oddělení pro věci nezletilých- č. dv. 214

Vyšší soudní úřednice pro věci nezletilých- č. dv. 211

II. patro (III. nadzemní podlaží)

Trestní oddělení- č. dv. 323

Vyšší soudní úřednice pro věci trestní- č. dv. 316 

Účtárna soudu - č. dv. 345

Pokladna soudu č. dv. 346

Předseda soudu - č. dv. 332

Ředitelka správy soudu- č. dv. 332

Hospodářka - č. dv. 329

Mluvčí soudu - č. dv. 314

III. patro (IV. nadzemní podlaží)

Místopředseda pro občanskoprávní úsek - č. dv. 424

Místopředseda pro trestní úsek - č. dv. 435

Soudní komisaři:

JUDr. Danuše Svobodová-Sokolov, Jednoty 1931

Mgr. Viktor Semanik - Sokolov, K.H.Borovského 170

JUDr. Otakar Pánek - Sokolov, U Divadla 152 

ePodatelna