obsah

Okresní soud v Semilech

Boj proti korupci

Protikorupční linka Okresního soudu v Semilech

Vaše podezření z korupčního jednání v působnosti Okresního soudu v Semilech můžete sdělit prostřednictvím následujících kontaktů:

e-mail: korupce@msp.justice.cz   
telefon: 481 652 133, 481 652 144     
fax: 481 652 177

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás.  

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.  

 

- Etický kodex

- Interní protikorupční program

- Prohlášení shody 2018

- Profesní životopisy vedoucích pracovníků

 

ePodatelna