obsah

Okresní soud v Semilech

Pracovní doba


Pracovní doba

pondělí, úterý 6,45 - 16,15 hodin
čtvrtek 6,45 - 15,15 hodin
středa, pátek          6,45 - 14,15 hodin

         

 Doba pro styk s občany

Denně po celou pracovní dobu mimo polední přestávky 30-ti minut v rozmezí
od 11,00-12,00 hodin.

      Podávání stížností

Každý den v době od 7,00 -13,00 hodin v kanceláři ředitele správy. Veškeré návrhy k zahájení řízení je možno podávat v podatelně okresního soudu v I. poschodí každý den v hodinách shodných s pracovní dobou.

 

 

 

          

 

ePodatelna