obsah

Okresní soud v Rakovníku

Další informace

Důvod a způsob založení a popis činnosti

Důvod a způsob založení Okresního soudu v Rakovníku a popis činnosti

Organizační struktura

Popis organizační struktury soudu

Rozvrh pověřování notářů

Oddíl rozvrhu pověřování notářů úkony v řízení o dědictví - § 175 o.s.ř.

Seznam soudců

seznam soudců na Okresním soudu v Rakovníku

Seznam vyšších soudních úřednic a tajemnic

Jména , telefony a čísla dveří vyšších soudních úřednic a tajemnic

Seznam advokátů - ustanovovaných obhájců

Seznam advokátů, kteří chtějí vykonávat povinnost obhajoby jako ustanovení obhájci u OS v Rakovníku

Seznam exekutorských úřadů a exekutorů se sídlem v obvodu OS v Rakovníku

Seznam sídel exekutorských úřadů a jména soudních exekutorů sídlících v obvodu Okresního soudu v Rakovníku

Další seznamy

Seznam notářů, advokátů, insolvenčních správců, znalců a tlumočníků a etc.

Strana 1/2

ePodatelna