obsah

Okresní soud v Rakovníku

Základní informace

Etický kodex a interní protikorupční program

Etický kodex, interní protikorupční program, mapa korupčních rizik a zpráva o vyhodnocení interního protikorupčního programu

Aktuální rozvrh práce

Aktuální rozvrh práce Okresního soudu v Rakovníku a všechny jeho změny a platná znění v běžném roce

Rozvrhy práce platné v uplynulých letech

Rozvrhy práce Okresního soudu v Rakovníku platné v uplynulých letech

Okresní soud v Rakovníku

Domovská stránka , kontakty, úřední hodiny a další základní informace

Pracovní doba, úřední hodiny na OS a návštěvní hodiny u předsedkyně soudu

Pracovní doba,úřední hodiny u OS v Rakovníku a návštěvní hodiny u předsedkyně OS a vybrané kontaktní údaje

Bezbariérový přístup do budovy Okresního soudu v Rakovníku

Informace o bezbariérovém přístupu do budovy

Kamerový systém

Informace o kamerovém systému na OS v Rakovníku

Další informace a odkazy

Odkazy týkající se podávání informací na Okresním soudu v Rakovníku

Strana 1/1

ePodatelna