obsah

Okresní soud v Prostějově

DRAŽBY NEMOVITOSTÍ

 

Dražby nemovitostí dlužníků se konají v dražební síni

 

Okresního soudu v Prostějově , Havlíčkova č. 16, ve II. patře, č.dv. 17. 

 

nebo

 

elektronicky za pomoci dražebního systému prodej dražbou, který je provozován na www.prodej-drazbou.cz 

 

                                                                                   

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY LZE SI VYŽÁDAT  U OKRESNÍHO SOUDU POD UVEDENÝMI SPISOVÝMI ZNAČKAMI.

 

Vydražitel je oprávněn nemovitosti převzít následující den po dražbě. Vlastníkem nemovitosti se stane dnem udělení příklepu, jakmile usnesení o příklepu nabude právní moci a zaplatí nejvyšší podání. Nejvyšší podání po započtení dražební jistoty je třeba platit na účet soudu do jednoho měsíce od právní moci usnesení o příklepu.

 

Jako dražitel se může dražby účastnit jen ten, kdo zaplatí dražební jistotu do pokladny soudu nebo před zahájením dražeb v dražební síni v hotovosti. Dražební jistota se neúspěšným dražitelům vrací ihned po skončení dražby, je-li složena až v dražební síni. Draží se osobně nebo prostřednictvím zástupce, který se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí. Vydražitel je poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Bližší podmínky dražby a poučení o problematice soudní dražby obsahují dražební vyhlášky a občanský soudní řád.

 

S textem může být problém u jiných prohlížečů než je IE. 

 

Aktuální dražby nemovitostí

Elektronická dražba nařízena na den 4.12.2018 od 10:00 do 10:15, č.j. 4E 94/2012-281 - povinný Ivana Copková - místo dražení www.prodej-drazbou.cz

 

ePodatelna