obsah

Okresní soud Praha - západ

Všeobecné informace

GDPR

GDPR - ochrana osobních údajů

Vyhledávání právní moci na internetu

Přehledný postup jak vyhledávat právní moc na internetu.

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program aktualizovaný k datu 29.3. 2018 včetně strukturovaných životopisů vedení soudu.

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Zřízení organizační složky státu

Důležité odkazy

Odkazy na obchodní rejstřík, advokátní komoru, apod.

Základní informace o soudech a soudcích

Obecné informace o soudech a řízeních před ním, seznam obcí v obvodu OS Praha-západ, apod.

Vyřizování stížností

Zákonná úprava postupu pro vyřizování stížnosti

Soudní poplatky

Sazebních stanovených soudních poplatků

Strana 1/2

ePodatelna