obsah

Okresní soud Praha - západ

Základní informace o OS Praha-západ

Okresní soud Praha-západ
Karmelitská 19
118 15 Praha 1

IČO: 00024589

popis.Text


Předsedkyně soudu: JUDr. Dana Smitková 

Ředitelka správy soudu: Mgr. Markéta Kalíková - pověřená výkonem funkce


 

  

 

Pracovní doba:

 

Informační centrum:

 

pondělí

 

7.30 – 16.00 hod.

 

8.00-11.30 / 13.00-15.30

 

úterý

 

7.30 – 16.00 hod.

 

8.00-11.30 / 13.00-15.30

 

středa

 

7.30 – 17.00 hod.

 

8.00-11.30 / 13.00-17.00

 

čtvrtek

 

7.30 – 16.00 hod.

 

8.00-11.30 / 13.00-15.30

 

pátek

 

7.30 – 15.00 hod.

 

8.00-11.30 / 13.00-14.00

 

Návštěvy u předsedkyně soudu:

 

čtvrtek 13.00 - 14.30 (po předchozím objednání)

 

Návštěvy u "C" místopředsedkyně soudu:

 

 

Návštěvy u "T" místopředsedy soudu: 

středa 13.00 – 14.30 (po předchozím objednání)

 

čtvrtek 13.00 - 14.30 (po předchozím objednání) 

 

- Podání s kolkovými známkami se přijímají v podatelně v přízemí budovy soudu
- Elekronická podatelna soudu: ePodatelna
- Elekronická úřední deska soudu: infoDeska
- Informace o jednání: infoJednání
- Prodej kolků: číslo dveří 45 - Informační centrum
- Příjem návrhů na nařízení předběžného opatření po celou pracovní dobu - podatelna v přízemí budovy soudu
- Seznam znalců a tlumočníků: správa soudu
- Stížnosti účastníků se přijímají písemně v podatelně soudu v přízemí budovy a osobně v úřední den u předsedy soudu


Elektronická podatelna

adresa elektronické podatelny: podatelna@osoud.phaz.justice.cz

Pouze tato e-mailová adresa soudu je určena pro přijetí podání s elektronickým podpisem.

přijímaná datová média: CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW

formát datových zpráv:  *.DOC, *.RTF, *.XLS, *.PDF, *.TXT

formát příloh: *.ZIP, *.RAR

V případě zavirované zprávy, spamu, reklamy, nebo nečitelného e-mailu bude zpráva bez upozornění smazána.
Elektronická podatelna akceptuje pouze přílohy s celkovou max. velikostí 20MB.
Emailová schránka akceptuje pouze přílohy s velikostí max. 5MB
.

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený těmito certifikačními úřady: První certifikační autoritou, a.s., PostSignum QCA, eIdentity a.s.  

ID datové schránky: q6zabw2

Fax (podatelna):  +420 257 199 296

Fax (trestní oddělení): +240 257 199 202


Kamerový systém

 

Objekt Okresního soudu Praha-západ je střežen kamerovým systémem. Snímány jsou vstupní dveře, chodby, jednací síně a prostory soudního dvora.

 

ePodatelna