obsah

Obvodní soud pro Prahu 4

Základní informace o nahlížení do spisu

 

UPOZORNĚNÍ: Pro nahlížení do soudního spisu je třeba předchozí objednání.

Žádáme účastníky řízení a advokáty, aby v zájmu zjednodušení a urychlení žádali o nahlížení do konkrétních spisů nejméně 2 dny předem s tím, že potvrdíme, zda spis bude k nahlédnutí v konkrétním termínu připraven.

Objednávat se můžete prostředníctvím emailu: nahlizeni@osoud.pha4.justice.cz nebo telefonicky na číslech: 251 441 974, 251 441 456, 251 441 967, 251 441 971

Také žádáme o dodržování domluveného termínu nahlížení. Při nedodržení může nastat časová prodleva k nahlédnutí do spisu.

Děkujeme za pochopení

 

Nahlížet do soudního spisu je možné po objednání od:

Pondělí

8.00 – 11.30  12.30 - 16.00

Úterý

8.00 – 11.30  12.30 - 15.30

Středa

8.00 – 11.30  12.30 - 16.30

Čtvrtek

8.00 – 11.30  12:30 - 15:30

Pátek

8.00 – 11.30  12.30 - 14.00

 
ePodatelna