obsah

Obvodní soud pro Prahu 10

Rozvrh práce 2018

ROZVRH PRÁCE 2018

Rozvrh práce na rok 2018 - úplná znění:

Rozvrh práce 2018 (úsek správy soudu) – znění k 01.01.2018

Rozvrh práce 2018 (úsek správy soudu) - znění k 01.02.2018

Rozvrh práce 2018 (úsek správy soudu) - znění k 25.05.2018

Rozvrh práce 2018 (úsek správy soudu) - znění k 01.08.2018

 

Rozvrh práce 2018 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.01.2018

Rozvrh práce 2018 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 1

Rozvrh práce 2018 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 2

Rozvrh práce 2018 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 3

Rozvrh práce 2018 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 4

Rozvrh práce 2018 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 6

Rozvrh práce 2018 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 7

Rozvrh práce 2018 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 8

Rozvrh práce 2018 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 9

Rozvrh práce 2018 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 10

Rozvrh práce 2018 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 11

Rozvrh práce 2018 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 13 a k 6.9.2017

 

Rozvrh práce 2018 (trestní úsek) -  znění k 01.01.2018

Rozvrh práce 2018 (trestní úsek) - se změnou č. 1

Rozvrh práce 2018 (trestní úsek) - se změnou č. 5

Rozvrh práce 2018 (trestní úsek) - se změnou č. 7

Rozvrh práce 2018 (trestní úsek) - se změnou č. 8

Rozvrh práce 2018 (trestní úsek) - se změnou č. 12

 

Rozvrh práce 2018 (přidělení přísedících) - znění k 01.01.2018

Rozvrh práce 2018 (přidělení přísedících) - znění k 02/2018, aktuální 02/2018, aktuální 04/2018, aktuální 07/2018

 

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o dědictví:

ZDE - část týkající se Obvodního soudu pro Prahu 10 str.  19-20

změna č. 1 v pověřování notářů  

změna č. 2 v pověřování notářů

změna č. 5 v pověřování notářů

změna č. 7 v pověřování notářů

Určení notáře pro rok 2018- vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z notářských zápisů sepsaných Státním notářstvím pro Prahu 10 a uložených u Obvodního soudu pro Prahu 10 zde

Změny rozvrhu práce na rok 2018:

Změna účinná od 01.01.2018 č. 1

Změna účinná od 01.01.2018 č. 2

Změna správa soudu od 01.02.2017

Změna účinná od 1. a 17.2.2018 č. 3

Změna účinná od 01.03.2018 č. 4

Změna účinná od 20.03.2018 č. 6

Změna účinná od 01.04.2018 č. 5

Změna účinná od 09.04.2018 č. 7

Změna správa soudu od 25.05.2018

Změna účinná od 01.06.2018 č. 8

Změna účinná od 01.07.2018 č. 9

Změna účinná od 16.7.2018 č. 10

Změna účinná od 27.07.2018 č. 11

Změna účinná od 01.09.2018 č. 12 trestní a  č. 13

 

ePodatelna