obsah

Obvodní soud pro Prahu 10

Rozvrh práce 2017

Rozvrh práce na rok 2017 - úplná znění :

 

Rozvrh práce 2017 (úsek správy soudu) – znění k 01.01.2017

Rozvrh práce 2017 (úsek správy soudu) - znění k 01.03.2017

Rozvrh práce 2017 (úsek správy soudu) - znění k 01.04.2017

Rozvrh práce 2017 (úsek správy soudu) - znění k 01.08.2017

Rozvrh práce 2017 (úsek správy soudu)  - znění k 01.09.2017

Rozvrh práce 2017 (úsek správy soudu) - znění k 10.10.2017

Rozvrh práce 2017 (úsek správy soudu) - znění k 01.11.2017

 

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) -  znění k 01.01.2017

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) – se změnou č. 1

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) – se změnou č. 2

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek)  - se změnou č. 3

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 4

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 5

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 6

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 8

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 9

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 11

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 12

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 13

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 14

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 17

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 15

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 18

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 19

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 20 a č. 23

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 21

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 24

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 25

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č.  26

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 28

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 29

Rozvrh práce 2017 (občanskoprávní úsek) - se změnou č. 27 a č. 30

 

Rozvrh práce 2017 (trestní úsek) -  znění k 01.01.2017

Rozvrh práce 2017 (trestní úsek) – se změnou č. 2

Rozvrh práce 2017 (trestní úsek) - se změnou č. 7

Rozvrh práce 2017 (trestní úsek) -  se změnou č. 10

Rozvrh práce 2017 (trestní úsek) - se změnou č. 16

Rozvrh práce 2017 (trestní úsek) - znění k 18.09.2017

Rozvrh práce 2017 (trestní úsek) - se změnou č. 31

 

Rozvrh práce 2017 (přidělení přísedících) - znění k 01.01.2017

Rozvrh práce 2017 (přísedící) - znění k 13.1.2017

Rozvrh práce 2017 (přísedící) - znění k 22.03.2017

Rozvrh práce 2017 (přísedící) - znění k 12.06.2017

Rozvrh práce 2017 (přísedící) - znění k 20.11.2017

 

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o dědictví:

 - část týkající se Obvodního soudu pro Prahu 10 na str. 19 - 20 pod tímto odkazem

- změna v pověřování od 01.04.2017 zde

- změna v pověřování od 03.04.2017 zde

- změna v pověřování od 01.07.2017 zde

Určení notáře 2017 - vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z notářských zápisů sepsaných Státním notářstvím pro Prahu 10 a uložených u Obvodního soudu pro Prahu 10

 

Změny rozvrhu práce na rok 2017:

Změna účinná od 01.01.2017 č. 1

Změna účinná od 01.01.2017 č. 2

Změna účinná od 16.01.2017 č. 3

Změna účinná od 23.01.2017 č. 4

Změna účinná od 01.02.2017 č. 5

Změna účinná od 01.03.2017 č. 6 

Změna účinná od 06.03.2017 č. 7

Změna účinná od 01.04.2017 č. 8

Změna účinná od 01.04.2017 č. 9

Změna účinná od 19.06.2017 č. 11

Změna účinná od 19.06.2017 č. 10

Změna účinná od 01.07.2017 č. 12

Změna účinná od 01.08.2017 č. 13

Změna účinná od 15.08.2017 č. 14 a č. 17

Změna účinná od 01.09.2017 č. 15 a č. 16

Změna účinná od 15.09.2017 č. 18

Změna účinná od 18.09.2017 č. 19 a trestní

Změna účinná od 01.10.2017 č. 20. a č. 23

Změna účinná od 06.10.2017 č. 24

Změna účinná od 10.10.2017 č. 21

Změna účinná od 23.10.2017 č. 25

Změna účinná od 01.11.2017 č. 26

Změna účinná od 01.11.2017 č. 28

Změna účinná od 02.11.2017 č. 29

Změna účinná od 01.12.2017 č. 30 a č. 27

Změna účinná od 08.12.2017 č. 31

 

ePodatelna