obsah

Obvodní soud pro Prahu 10

Rozvrh práce 2016

Rozvrh práce na rok 2016 - úplná znění :

Rozvrh práce 2016 (úsek správy soudu)znění k 01.01.2016

Rozvrh práce 2016 (úsek správy soudu) - znění k 01.01.2016 se změnou

Rozvrh práce 2016 (úsek správy soudu) - znění k 01.03.2016

Rozvrh práce 2016 (úsek správy soudu) - znění k 15.03.2016

Rozvrh práce 2016 (úsek správy soudu) - znění k 01.05.2016

Rozvrh práce 2016 (úsek správy soudu) - znění k 01.06.2016

Rozvrh práce 2016 (úsek správy soudu) - znění k 01.07.2016

Rozvrh práce 2016 (úsek správy soudu) - znění k 10.10.2016

Rozvrh práce 2016 (úsek správy soudu) - znění k 01.11.2016

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek)znění k 01.01.2016

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.01.2016 č. 2

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.01.2016 č. 3

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 20.01.2016 č. 4

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.02.2016 č. 4

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 04.02.2016

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.03.2016 č. 6

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 15.03.2016

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 01. a 11.04.2016 č. 7 a 8

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.05.2016 č. 9

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.06.2016 č. 10

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek)  - znění k 01.06.2016 č. 11

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.07.2016

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.09.2016

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 03.10.2016

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 10.10. a 01.11.2016 č. 13

Rozvrh práce 2016 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.12.2016

Rozvrh práce 2016 (trestní úsek)znění k 01.01.2016

Rozvrh práce 2016 (trestní úsek) - znění k 01.01.2016 se změnou č. 1

Rozvrh práce 2016 (trestní úsek) - znění k 01.01.2016 se změnou č. 1 a z 12/2015

Rozvrh práce 2016 (trestní úsek) - znění k 27.01.2016 se změnou č. 5

Rozvrh práce 2016 (trestní úsek) - znění k 01.02.2016

Rozvrh práce 2016 (trestní úsek) - znění k 01.03.2016

Rozvrh práce 2016 (trestní úsek) - znění k 01.10.2016

Rozvrh práce 2016 (přidělení přísedících)znění k 01.01.2016

Rozvrh práce (přidělení přísedících) - znění k 01.04.2016

Rozvrh práce (přidělení přísedících) - znění k 01.06.2016

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o dědictví - část týkající se Obvodního soudu pro Prahu 10 zde

Určení notáře 2016 - vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z notářských zápisů sepsaných Státním notářstvím pro Prahu 10 a uložených u Obvodního soudu pro Prahu 10

Změny rozvrhu práce na rok 2016:

změna č. 1 účinná od 01.01.2016 trestní

změna z 12/2015 od 01.01.2016 trestní

změna č. 2 účinná od 01.01.2016 občanskoprávní

změna č. 3 účinná od 01.01.2016 občanskoprávní

změna č. 4 účinná od 20.1. a 1.2.2016 občanskoprávní

změna č. 5 účinná od 27.01.2016 trestní

změna účinná od 04.02.2016 občanskoprávní

změna č. 6 účinná od 01.03.2016 občanskoprávní

změna účinná od 01.03.2016 trestní

změna č. 7 účinná od 01.04.2016 exekuce

zněna č. 8 účinná od 11.04.2015 exekuce

změna č. 9 účinná od 01.05.2016 opatro

změna č. 10 účinná od 01.06.2016 a 01.07.2016 občanskoprávní

změna č. 11 účinná od 01.06.2016 občanskoprávní

opatření od 01.07.2016 občanskoprávní

změna č. 12 účinná od 29.08. a 01.09.2016 občanskoprávní

změna č. 13 účinná od 10.10. a 01.11.2016 občanskoprávní

 

 

 

ePodatelna