obsah

Obvodní soud pro Prahu 10

Kontakty

Oddělení pro styk s veřejností (infocentrum)

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 447 710
Fax: 251 444 260, 251 444 711 pouze trestní věci
ID datové schránky: 8aiabyn
E-mail: podatelna@osoud.pha10.justice.cz
Kontaktní osoba: G. Mauritzová, R. Pekařová, Z. Řeháková, V. Vašíčková, A. Vaňkátová

Podatelna pro elektronická podání podepsaná kvalifikovaným elektronickým podpisem

Ulice: ul. 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 447 710
Fax: 251 444 260
ID datové schránky: 8aiabyn
E-mail: podatelna@osoud.pha10.justice.cz
Kontaktní osoba: Gita Mauritzová

Tiskový mluvčí pro věci trestní

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10 - Vršovice
PSČ: 10083
Tel: 251 444 393
Fax: 251 444 260
ID datové schránky: 8aiabyn
E-mail: ljungova@osoud.pha10.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Libuše Jungová, místopředsedkyně pro věci trestní

Tiskový mluvčí pro věci občanskoprávní

Ulice: ul. 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 444 393
Fax: 251 444 260
ID datové schránky: 8aiabyn
E-mail: lmarynkova@osoud.pha10.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Marynková, pověřená funkcí místopředsedkyně pro věci občanskoprávní

Objednání k předsedovi a místopředsedům soudu k vyřízení stížnosti

Ulice: ul. 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 444 393
Fax: 251 444 260
ID datové schránky: 8aiabyn
E-mail: podatelna@osoud.pha10.justice.cz
Kontaktní osoba: sekretariát předsedy soudu - Alena Hrušková

ePodatelna