obsah

Obvodní soud pro Prahu 1

Úhrady při soudním řízení

 

 

Informaci o variabilním symbolu lze získat telefonicky v účtárně soudu 221 093 205

 

!!!Bez variabilního symbolu nelze platbu správně přiřadit!!!

 

Soudní poplatek - se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě)
na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu:
3703-1821011/0710 variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Znalečné a tlumočné - náklady řízení - uložené rozhodnutím soudu hradí účastník řízení na účet č. 19-1821011/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Náklady trestního řízení, náklady výkonu trestu domácího vězení, náhrady za ustanovené obhájce, svědečné apod., které bylo uloženo uhradit se zasílají na účet č. 19-1821011/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Kauce, narovnání, zálohy na soudním řízení se hradí na účet:
6015-1821011/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Složení jistoty v civilním řízení - žalobce je povinen tuto jistotu složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření. Jistotu lze složit osobně do pokladny zdejšího soudu v úředních hodinách, a nebo ji složit na číslo účtu: 6015-1821011/0710. Jako variabilní symbol se uvede rodné číslo bez lomítka (u fyzické osoby), nebo identifikační číslo (u právnické osoby), které bude uvedeno v návrhu na vydání předběžného opatření. Konstantní symbol: 558.

Návrh na vydání předběžného opatření lze osobně u soudu podat pouze v pracovní době. Návrhy podané  m i m o  pracovní dobu, došlé do elektronické podatelny soudu, budou řešeny první pracovní den. 

Výše jistoty u občanskoprávních sporů činí 10.000,- Kč, u sporů vyplývajících z podnikatelské činnosti 50.000,- Kč.

 

Peněžité tresty, pokuty - hradí ten, komu byly uloženy na účet: 3762-1821011/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

 

Formulář k žádosti o Osvobození od soudních poplatků  

 

 

ePodatelna