obsah

Obvodní soud pro Prahu 1

Příjem žádostí a dalších podání

 

Návrhy, žádosti, stížnosti a jiná podání lze podat :

-         v infocentru Obvodního soudu pro Prahu 1, č.dv. 5

-         v elektronické podobě viz. Možnosti elektronického podání           

-         prostřednictvím pošty

ePodatelna