obsah

Okresní soud v Pardubicích

Úřední deska


Úřední deska  je umístěna ve vstupní hale a přilehlé chodbě v přízemí budovy okresního soudu.

Pokud zákon stanoví, že rozhodnutí má být vyvěšeno na úřední desce soudu, platí, že patnáctým dnem po vyvěšení bylo rozhodnutí doručeno účastníkům, kteří nejsou soudu známi nebo jejichž pobyt není znám.

Informace k zasílání podání v elektronické podobě:

adresa el. podatelny              podatelna@osoud.pce.justice.cz

adresa webových stránek     w.w.w. justice.cz

adresa certifikační autority    w.w.w.postsignum.cz

formáty datových zpráv, kterými je naše podatelna schopna přijmout podání:   zde   

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu:  zde 

 

                                                        

 

ePodatelna