obsah

Okresní soud v Novém Jičíně

Vzor návrhu (dohody) na úpravu poměrů k nezletilému dítěti pro dobu do i po rozvodu manželství

Okresnímu soudu v Novém Jičíně

Tyršova 3

Nový Jičín

 

                                                                                                                                

Návrh na úpravu péče a výživy pro dobu před i po rozvodu manželství

 dohoda rodičů

 

 

matka: Jana Malá, nar. 1.1.1982, trvale bytem Lesní 1, Nový Jičín, tel. 703 111 212, e-mail jmala@seznam.cz

 

otec: Petr Malý, nar. 1.12.1980, trvale bytem Lesní 1, Nový Jičín, fakticky bytem Dlouhá  20, Nový Jičín, tel. 631 114 112, e-mail petr.maly@centrum.cz

 

nezletilé děti: Petr Malý, nar. 31.8.2012 a  Eliška Malá, nar. 12.10.2013, oba trvale bytem Lesní 1, Nový Jičín

 

 

I.

 

Seznámili jsme se v roce 2010 a dne 14.3.2011 jsme uzavřeli sňatek před Městským úřadem v Novém Jičíně. Z našeho manželství se dne 31.8.2012 narodil syn Petr a dne 12.10.2013 dcera Eliška. V prosinci 2015 manžel opustil společnou domácnost.


K důkazu předkládáme: kopie oddacího listu a kopie rodných listů dětí

 

II.

 

Jelikož společně od prosince 2015 nežijeme a na obnovení soužití nemá ani jeden z nás zájem, rozhodli jsme se podat návrh na rozvod manželství. Pokud se týká poměrů dětí, tak brzy po našem rozchodu jsme začali o děti pečovat střídavě, a to v týdenních intervalech. V sudých týdnech jsou děti v péči matky a v lichých v péči otce. Otec vzhledem k rozdílům v příjmech přispívá pravidelně na výživu pro každé z dětí částkou 2.000 Kč měsíčně.

 

Matka žije v nájemní byt o velikosti 3+1, náklady na bydlení činí 8.500 Kč měsíčně. Po ukončení rodičovské dovolené je evidována u úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání. Je příjemkyní dávek státní sociální podpory – přídavku na dítě ve výši 1.000,- Kč měsíčně na obě děti a dále dávek hmotné nouze – příspěvku na živobytí ve výši 6.100 Kč měsíčně a doplatku na bydlení ve výši 4.300 Kč měsíčně. Matka nevlastní žádný nemovitý majetek, ani nákladnější movitý majetek vyjma běžného vybavení domácnosti. Kromě nezl. Petra a Elišky nemá další vyživovací povinnost.

 

Otec žije v bytě 2+1 na ulici Dlouhá 20, Nový Jičín. Jedná se rovněž o nájemní byt. Náklady na bydlení činí cca 6.200 Kč měsíčně. Otec je zaměstnán jako ekonom ve společnosti GEDOS v Žilině u Nového Jičína, jeho čistý měsíční příjem se pohybuje okolo 22.000 Kč čistého. Není příjemcem dávek hmotné nouze ani státní sociální podpory. Otec nevlastní žádný nemovitý majetek, ani nákladnější movitý majetek vyjma běžného vybavení domácnosti. Užívá společný automobil značky Škoda Octavia, rok výroby 2012.

 

Dcera i syn od září 2016 navštěvují Mateřskou školu na ulici K. Čapka 4, Nový Jičín. Náklady na školné činí 500 Kč měsíčně a na stravné 500 Kč měsíčně na každé dítě. Dále je ve školce hrazen třídní fond ve výši 200,- Kč ročně na každé dítě. Ani jedno s dětí nemá s ohledem na věk placené mimoškolní aktivity. V rámci mateřské školky oba navštěvují kroužek hry na flétnu, který je zdarma. Rodiče se dohodli, že od září 2017 bude syn navštěvovat oddíl hokeje, což bude spojeno s dalšími náklady, které odhadují na cca 1.000 Kč měsíčně. Chlapec je zdráv, má potřeby přiměřené svému věku. Dcera je v péči alergologa. Náklady na léky a krémy činí asi 500 Kč měsíčně. Jinak je rovněž zdravá a má potřeby přiměřené věku.

 

K důkazu předkládáme: potvrzení o příjmu otce, potvrzení matky o evidenci u úřadu práce, rozhodnutí o přiznání dávek hmotné nouze a státní sociální podpory matce, nájemní smlouvu matky a otce, doklady o výši nákladů na bydlení matky a otce, potvrzení mateřské školy o výši školného a stravného

 

 

III.

 

Děti jsme o skutečnosti, že se budeme rozvádět, informovali. Rovněž jsme jim sdělili, že o ně chceme pečovat střídavě. Syn i dcera s tím souhlasí. Protože jsme schopni se o poměrech našich dětí dohodnout a stávající péče o ně je bezproblémová navrhujeme, aby soud rozhodl takto: 


Soud schvaluje dohodu rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu do i po rozvodu manželství v následujícím znění:


I.   Nezl.  Petr Malý, nar. 31.8.2012 a nezl. Eliška Malá, nar. 12.10.2013, se pro dobu před i po rozvodu manželství svěřují do střídavé péče rodičů s tím, že v péči matky Jany Malé budou od 18:00 hodin neděle připadající na sudý kalendářní týden do 18:00 hodin neděle připadající na lichý kalendářní týden a v péči otce Petra Malého od 18:00 hodin neděle připadající na lichý kalendářní týden do 18:00 hodin neděle připadající na sudý kalendářní týden.

 

II.   Otec Petr Malý se zavazuje se pro dobu před i po rozvodu manželství přispívat na výživu nezl.  Petra částkou 2.000 Kč měsíčně a nezl. Elišky částkou 2.000 Kč měsíčně splatnou předem vždy do 10. dne v kalendářním měsíci k rukám matky.

 

V Novém Jičíně, 20.3.2017


Jana Malá                                                                                                      Petr Malý                     

 

……………………………                                                                                        ………………………….

 

 

ePodatelna