obsah

Okresní soud v Novém Jičíně

Projekt multidisciplinární spolupráce - inspirováno Cochemskou praxí

 

Některá soudní řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (nejčastěji péče o nezletilé dítě, výživy nezletilého dítěte, styku s nezletilým dítětem …), jsou u Okresního soudu v Novém Jičíně vedena na principech multidisciplinární spolupráce, která je inspirovaná cochemskou praxí. Vizí projektu je přechod od autoritativního rozhodování o dětech k procesu, při němž zúčastněné instituce ve vzájemné spolupráci vedou rodiče k převzetí odpovědnosti za budoucí život a perspektivu dítěte.

 

ePodatelna