obsah

Okresní soud v Lounech

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 o činnosti Okresního soudu v Lounech v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu          k informacím

  • V roce 2006 byly u Okresního soudu v Lounech ve stanovené lhůtě vyřízeny 3 písemné žádosti o podání informací, žadatelé nepodali proti rozhodnutí o vyřízení žádosti odvolání.
  • Řízení o sankcích za nedodržení zákona nebylo vedeno.
  • Ústně podané žádosti se neevidují, v roce 2006 nebyly vyřízeny žádné ústní žádosti.
  • Okresnímu soudu nevznikly v souvislosti s podáváním informací žádné zvýšené náklady.

 

V Lounech dne 5. 3. 2007    

                                                            JUDr. Dana Maťátková

                                                      předsedkyně okresního soudu

ePodatelna