obsah

Okresní soud v Liberci

Pracovní doba

 

 Pracovní doba: pružná s měsíčním vyrovnáním

 

a)      základní časový úsek pro soudce: 9:00-11:00 hod.

b)     základní časový úsek pro ostatní zaměstnance: 8:00 - 13:00 hod.

 

Pružné rozvržení pracovní doby se nevztahuje na pracoviště ústředny a služebního řidiče.

 

Provoz jednacích síní: od 7:30 hod. do 15:30 hod.

 

Úřední hodiny:

 Podatelna:                        

pondělí:  7:30 – 16:30 hod.
úterý – pátek: 7:30 – 15:00 hod.

Pokladna: 
pondělí:  8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hod.
úterý – čtvrtek: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00 hod.
pátek: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod.

Nahlížení do spisů:
pondělí:  8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hod.
úterý – čtvrtek: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00 hod.
pátek: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod.
                           
 

Doporučení:      

Doporučujeme předchozí telefonickou domluvu s příslušným oddělením k zajištění požadovaného spisu k nahlížení (jinak nelze eliminovat časovou prodlevu, než bude spis k nahlížení vyžádán a připraven!).

 

Doba určená pro styk s veřejností:

 

pondělí:           8:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 16:30 hod. - správa, odd.  občanskoprávní, opatrovnické, výkonu rozhodnutí, dědické a pozůstalosti, trestní a vyšší soudní úředníci odd. opatrovnického, výkonu rozhodnutí a odd. trestního

 

středa:            8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00 hod.

 

 

Informační středisko pro styk s veřejností:

a)      podávání informací o soudních řízeních

b)      vyznačování právních mocí na rozhodnutí soudu

c)   nahlížení do občanskoprávních spisů (rejstřík Nc, C) s výjimkou spisů opatrovnického úseku

pondělí:  8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hod.
úterý – čtvrtek: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00 hod.
pátek: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod.

ePodatelna