obsah

Okresní soud v Liberci

Základní orientace v budově

 

Podatelna :                                                                          přízemí  vlevo

Pokladna (prodej kolků, platby v hotovosti) :

                                                                         číslo dveří 102    I. poschodí

Ústní podávání stížností :                               číslo dveří 109    I. poschodí

Informace dle zákona č. 106/99 Sb.:           číslo dveří 109    I. poschodí

Úřední deska :                                                                         I. poschodí

Přízemí

č. dv.

Podatelna – veškerá písemná podání (denně)

003

Jednací síň

1

 

 

1. poschodí

 

Jednací síně: a) trestní

15 – 17

                     b) občanskoprávní

12 – 14

 

18 – 24

Pokladna, platby v hotovosti, prodej kolkových známek, seznam soudních

znalců, tlumočníků (denně)

102

Předsedkyně okresního soudu

110

Místopředsedkyně okresního soudu pro občanskoprávní úsek

106

Místopředsedkyně okresního soudu pro trestní úsek

107

Ředitelka správy

108

Vedoucí kanceláře správy

109

Hospodářka

102

Účetní 104

 

 

2. poschodí

 

Odd. občanskoprávní

105, 205-207, 220-223, 229

Odd. výkonu rozhodnutí a exekucí

225-228, 230, 232-234

Odd. opatrovnické

201-202

Odd. dědické a pozůstalostí

217

Odd. trestní

203

 

 

4. poschodí

 

Vedoucí technické správy, správce budovy, bezpečnostní ředitel

409

 

 

ePodatelna