obsah

Okresní soud v Liberci

Informační tabule

Informační tabule je umístěna ve vstupní hale budovy soudu.

 

Na ní je uvedeno:

 

  • umístění jednacích síní
  •  umístění jednotlivých oddělení s uvedením druhu věcí, které vyřizují
  •  upozornění o platbách v hotovosti a prodeji kolkových známek
  •  nahlížení do soudních spisů
  •  rozvržení pracovní doby a doby určené pro styk s veřejností
  •  určení místností pro podávání písemných a ústních stížností

 

Ve vstupní hale je zveřejněno:

 

 

Před každou jednací síní je zveřejněno:

 

  • poučení pro osoby vstupující do jednací síně (příloha č. 12 Instrukce MS ČR čj. 505/2001 Org.)

 

 

Na úřední desce umístěné v 1. poschodí v traktu před jednacími síněmi jsou zveřejněny následující informace:

 

  • přehled o pověření notářů úkony v řízení o pozůstalosti (§ 98 a násl. z. č. 292/2013 Sb.)
  • sídla exekutorských úřadů v obvodu Okresního soudu v Liberci
  • přijímání stížností podle zákona č. 6/2002 Sb. v platném znění a podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění - v místnosti č. 109

 

 

ePodatelna