obsah

Okresní soud v Liberci

Souhrnné zprávy

 

 Okresní soud v Liberci 

 U Soudu 540/3, 460 72 Liberec, 

tel.: 485 238 111, fax: 485 238 235, e‑mail: podatelna@osoud.lbc.justice.cz, IDDS: 579abps

56 Si 14/2018

 

 

 

 

 

 

Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisu soudních řízení

(dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 

 

 

 

 

 

Období 2018

 

vyhověno

 

částečně vyhověno

 

nevyhověno

1.1.  – 15. 1.

4

0

0

16.1. – 31.1.

5

0

0

1.2. – 15.2.

1

0

0

16.2. – 28.2.

17

0

0

1.3. – 15.3.

13

0

0

16.3. – 31.3.

9

0

0

1.4. – 15.4.

3

0

0

16.4. – 30.4.

11

0

0

1.5. – 15.5.

1

0

0

16.5. – 31.5.

5

0

0

1.6. – 15.6.

9

0

0

16.6. – 29.6.

10

0

0

1.7. – 15.7.

3

0

0

16.7. – 31.7.

11

0

0

1.8. – 15.8.

10

0

0

16.8. – 31.8.

9

0

0

1.9. – 15.9.

6

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní soud v Liberci dne 17. 9. 2018

 

 

Zprávu vyhotovila: Hana Schafhauserová

ePodatelna