obsah

Okresní soud v Liberci

Zveřejnění informací dle ust. § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. Za rok 2016

Dle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na této stránce zveřejňujeme odpovědi na žádosti o informace jež mají obecný význam pro širší okruh žadatelů. Odkaz na samotnou odpověď naleznete pod spisovou značkou, pod kterou byla žádost vyřizována.:

Zveřejněné informace za rok 2016:

Si 66/2016
přípis Usnesení

Si 65/2016
přípis Rozsudek OS Rozsudek KS

Si 62/2016

přípis Usnesení OS Usnesení KS

 

Si 61/2016
přípis Usnesení

 

Si 63/2016
přípis

 

Si 59/2016
přípis 

 

Si 57/2016

 1/ pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Liberci navazujícího na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2012, č. j. Tdo 827/12,
2/ sdělení, zda proti rozhodnutí zdejšího soudu navazujícímu na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2012, č. j. Tdo 827/12 bylo podáno odvolání, a pokud ano, kdy a kolik obžalovaných odvolání podalo,
3/ sdělení, zda v dotčené věci rozhodoval Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, a pokud ano, kdy a pod jakým č. j. 

Si 57-2016

 

Si 56/2016

poskytnutí 10 anonymizovaných rozsudků uložených v roce 2015 Okresním soudem v Liberci za přečiny podle § 274 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, bylo-li znakem skutkové podstaty požití jiných návykových látek (drog), a nikoliv alkoholu,  Přípis

1 T 35-2015  1 T 47-2015  1 T 184-2015   2 T 107-2015  4 T 200-2014  4 T 59-2015  5 T 23-2015

6 T 5-2015  6 T 59-2015  6 T 79-2015

  

 

Si 54/2016

poskytnutí anonymizovaných rozsudků Okresního soudu v Liberci, kterými byl uložen trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce podle § 76 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Přípis

2 T 95-2015  5 T 202-2014  7 T 7-2014  34 T 224-2011  4 T 246-2010  5 T 177-2010

 

ePodatelna