obsah

Okresní soud v Kolíně

e-Podatelna

Elektronická podatelna

Elektronická podání lze na podatelna@osoud.kol.justice.cz zasílat ve formátech XLS, DOC, RTF, TXT, PDF, PDF/A, PNG, TIF, TIFF, JPEG, MPEG-1 a 2, JPG, GIF, MP2 a MP3, WAV, PCM a XLM. Ostatní soubory lze na elektronickou adresu soudu zasílat s rizikem, že mohou být vráceny, neboť soud nemá programové prostředky na jejich otevření. Velikost přílohy je omezena na 5MB.

 

V případě zavirované zprávy, spamu, reklamy, nebo nečitelného e-mailu bude zpráva bez upozornění smazána.

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený těmito certifikačními úřady: První certifikační autoritou, a.s., PostSignum QCA, eIdentity a.s.

 

V případě zavirované zprávy, spamu, reklamy, nebo nečitelného e-mailu bude zpráva bez upozornění smazána.

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený těmito certifikačními úřady: První certifikační autoritou, a.s., PostSignum QCA, eIdentity a.s.

Informace o příjmu elektronických podání

Přehled informativních E-mailů k podání doručovanému soudu

ePodatelna