obsah

Okresní soud v Klatovech

Veřejné zakázky

OS Klatovy - Reko budovy bývalé věznice

OS Klatovy - reko budovy bývalé věznice (stavební práce)

OS Klatovy - smlouva o dílo 22 Spr 2229-2012

Dodávka kancelářského nábytku, doprava, montáž a rozmístění - vybavení interiéru nábytkem OS Klatovy.

OS Klatovy - smlouva o dílo 22 Spr 1332-2011

Předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace a vedení autorského dozoru u akce "OS Klatovy - Reko budovy bývalé věznice".

OS Klatovy - smlouva o dílo 22Spr 961-2012

Předmětem je montáž slaboproudých rozvodů u akce" OS Klatovy - Reko budovy bývalé věznice".

OS Klatovy - smlouva o dílo 22Spr 960-2012

Komplexní dodávka interiérového vybavení nábytkem včetně dopravy a montáže u akce "OS Klatovy - Reko budovy bývalé věznice"

OS Klatovy - smlouva o dílo č.1112 110

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž policového a gegálového systému.

OS Klatovy - mandátní smlouva na výkon technického dozoru

OS Klatovy - mandátní smlouva na výkon technického dozoru

OS Klatovy - obnova fasády soudních budov

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla - stavebních prací, které budou realizovány v rozsahu zadávacích podmínek. Bližší údaje k plnění předmětu veřejné zakázky, včetně projektové dokumentace pro provedení stavby – zadávací projektová dokumentace, výkazu výměr a technických podmínek, jsou obsaženy v přílohách zadávací dokumentace.

Strana 1/1

ePodatelna