obsah

Okresní soud v Klatovech

Bankovní spojení

Soudní poplatek

se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu : 3703-928351/0710 variabilní symbol stanoví příslušné oddělení (trestní, občanskoprávní apod.) 

 

Náklady trestního řízení,  náhrady za ustanovení obhájce, apod.

které byl uloženo uhradit, se zasílají na účet č. 19-928351/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Kauce, jistoty, narovnání, zálohy na soudním řízení

se hradí na účet č. 6015-928351/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Složení jistoty - žádost o vydání předběžného opatření

se skládá na účet č. 6015-928351/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Peněžité tresty, pokuty

hradí ten, komu byly uloženy na účet č. : 3762-928351/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

ePodatelna