obsah

Okresní soud v Kladně

Informace o kvalifikovaných certifikátech

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený těmito certifikačními úřady:První certifikační autoritou, a.s., PostSignum QCA, eIdentity a.s.

ePodatelna