obsah

Okresní soud v Karviné

Soubory ke stažení

Občanskoprávní nesporné - Návrh na zahájení řízení o zvýšení (snížení) výživného

p-návrh-výživné.doc (25kB)

Občanskoprávní nesporné - Návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem

p-návrh-úpravastyku.doc (25kB)

Občanskoprávní nesporné - Návrh na zahájení řízení o svéprávnost a o opatrovnictví

p-návrh-svéprávnost.doc (26kB)

Občanskoprávní nesporné - Návrh na zahájení řízení jmenování opatrovníka podle § 465 občanského zákoníku

p-návrh-opatrovnictví.docx (14kB)

Trestní - Žádost o zahlazení odsouzení

T1.doc (27kB)

Trestní - Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro bezplatnou obhajobu za sníženou odměnu

T2.doc (46kB)

Občanskoprávní sporné - Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce

2017_osř058.doc (110kB)

Výkon rozhodnutí - Žádost o pomoc soudu dle § 260 o.s.ř.

E1.doc (25kB)

Strana 1/2

ePodatelna