obsah

Okresní soud v Karlových Varech

Podání, stížnosti, kolky, seznam znalců a tlumočníků, rozvrh práce

Podání, stížnosti, kolky, seznam znalců a tlumočníků.


Návrhy, žádosti, stížnosti a jiná podání lze podat v podatelně Okresního soudu v Karlových Varech v přízemí č. dv. 6.

Ústně do protokolu je možné podat stížnost na sekretariátu správy okresního soudu každou  středu od 13.30 hodin do 15.30 hodin na dv.č. 61/3.patro .

Veškeré podání je možné podat elektronicky e-mailem na podatelna@osoud.kva.justice.cz. viz Menu kontakty. Důvěryhodný e-mail musí obsahovat elektronický podpis .

Kolky lze zakoupit v pokladně pobočky Krajského soudu v Plzni v budově Okresního soudu v Karlových Varech.

 Seznam znalců a tlumočníků lze získat z internetu ("odkaz") nebo v Infocentru Okresního soudu v Karlových Varech, přízemí č. dv. 4

ePodatelna