obsah

Okresní soud v Jičíně

Kontakty

Infocentrum

Ulice: Šafaříkova 842
Obec: Jičín
PSČ: 506 25
Tel: 493 547 103
Fax: 493 547 128
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.jic.justice.cz
Kontaktní osoba: 

Vedoucí dědického odd.+ exek.odd - 16EXE, 29EXE

Ulice: Šafaříkova 842
Obec: Jičín
PSČ: 506 25
Tel: 493 547 146
Fax: 493 547 128
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.jic.justice.cz
Kontaktní osoba: 

Vedoucí oddělení platebních rozkazů

Ulice: Šafaříkova 842
Obec: Jičín
PSČ: 506 25
Tel: 493 547 137
Fax: 493 547 128
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.jic.justice.cz
Kontaktní osoba: 

Vedoucí odd.výkonu rozhodnutí+exek.odd.

Ulice: Šafaříkova 842
Obec: Jičín
PSČ: 506 25
Tel: 493 547 153
Fax: 493 547 128
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.jic.justice.cz
Kontaktní osoba: 

Soudní exekutor

Ulice: Husova 64
Obec: Jičín
PSČ: 506 01
Tel: 493 533 916
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: Mgr. Jaromír Franc

Vedoucí civilního oddělení

Ulice: Šafaříkova 842
Obec: Jičín
PSČ: 506 25
Tel: 493 547 147
Fax: 493 547 128
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.jic.justice.cz
Kontaktní osoba: 

Vedoucí trestního oddělení

Ulice: Šafaříkova 842
Obec: Jičín
PSČ: 506 25
Tel: 493 547 160
Fax: 493 547 128
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.jic.justice.cz
Kontaktní osoba: 

Vedoucí opatrovnického oddělení

Ulice: Šafaříkova 842
Obec: Jičín
PSČ: 506 25
Tel: 493 547 155
Fax: 493 547 128
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.jic.justice.cz
Kontaktní osoba: 

Strana 1/3

ePodatelna