obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Obecně

Adresy

Adresy Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro písemný a elektronický styk

Soudci OS v Jablonci nad Nisou

Přehled soudců Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, platný od 30. 1. 2018

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí Okresního soudu v Jablonci nad Nisou → kontakt

Úřední deska

Rozmístění úředních desek v budovách Okresního soudu v Jablonci nad Nisou na adresách Mírové náměstí 5 a Liberecká 6 a odkaz na elektronickou úřední desku - InfoDesku.

Informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Informace o příjmu žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; o jejich vyřizování a úhradě nákladů za poskytnutí informací.

Rozvrh pověřování notářů pro rok 2018

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti pro rok 2018 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Exekutorské úřady v obvodu OS Jablonec nad Nisou

Sídla exekutorských úřadů a jména soudních exekutorů v obvodu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Seznam znalců a tlumočníků

Informace pro veřejnost o možnosti poskytnutí výpisu ze seznamu soudních znalců a tlumočníků.

Strana 1/2

ePodatelna