obsah

Okresní soud v Hradci Králové

Úhrady za poskytování informací

                 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle § 8 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. 12. 1999. č. j. M-1827/99, kterou se provádějí některá ustanovení zákona « č. 106/1999 Sb. », soudy nepožadují úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Na základě vyhodnocení materiálních nákladů, které vzniknou v souvislosti s uplatňováním zákona, bude zváženo, zda bude nebo nadále nebude požadována úhrada některých nákladů ve smyslu « § 17 zákona ».

 

ePodatelna