obsah

Okresní soud v Hradci Králové

Způsob případných plateb

 

Soudní poplatek do výše 5 000,- Kč se platí v kolcích, pokud je soudní poplatek nad

5 000,- Kč,  je žalobci zaslána složenka s příslušným číslem účtu.

 

Jistota skládaná v souvislosti s návrhem na nařízení předběžného opatření se poukazuje na účet soudu, jehož číslo bude sděleno na civilním oddělení soudu.

 

V pokladně okresního soudu lze po celou dobu úředních hodin skládat platby, případně zakoupit kolkové známky.

ePodatelna