obsah

Okresní soud v Hodoníně

Probační a mediační služba ČR

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA
ČESKÉ REPUBLIKY

středisko Hodonín

Národní tř. 14

695 01  Hodonín

 

ID DS: yj6gnf4 

 

 

 

 

Mgr. KALIVODOVÁ Lenka
Vedoucí střediska
lkalivodova@pms.justice.cz
518 355 903
731 692 778

Mgr. KUŠNÍRIK Pavel
Pracovník střediska
pkusnirik@pms.justice.cz
518 322 860

Mgr. STRAKOVÁ Petra
Pracovník střediska
pstrakova@pms.justice.cz

518 325 600
731 692 779

Mgr. VÝLETOVÁ Eva
Pověřená vedoucí střediska
evyletova@pms.justice.cz

518 323 141
734 362 923
 

 

 

 

 

ePodatelna