obsah

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Probační a mediační služba

Viz  Zákon č.257/2000Sb  , případně viz   Přiloha dole :

     (1) Probací  se pro účely  tohoto zákona rozumí  organizování
a vykonávání  dohledu nad  obviněným, obžalovaným  nebo odsouzeným
(dále   jen  'obviněný'),   kontrola  výkonu   trestů  nespojených
s odnětím   svobody,  včetně   uložených  povinností   a  omezení,
sledování  chování   odsouzeného  ve  zkušební   době  podmíněného
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc
obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem
nebo státním  zástupcem uloženým podmínkám,  a tím došlo  k obnově
narušených právních i společenských vztahů.

     (2)  Mediací se  pro  účely  tohoto zákona  rozumí mimosoudní
zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným
a činnost  směřující  k  urovnání  konfliktního  stavu  vykonávaná
v souvislosti  s  trestním  řízením.   Mediaci  lze  provádět  jen
s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného.

V obvodu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě působí toto středisko  Probační a mediační služby

úředník  :     Mgr. Ladislav Vaněk                  telefon: 569471157  

                     Mgr. Monika Tesařová               telefon: 569471156

                     Mgr. Jan Skála

                     Mgr. Lenka Vencová

sídlo  střediska :       Štáflova 2003        580 01  Havlíčkův Brod

                     e-mail : hbrod@pms.justice.cz      internetové stránky:  www.pmscr.cz     ID DS:  i9jgm86

                     


Přílohy:
zakon257_2000Sb.htm

 

   Návrat na úvodní stránku:

ePodatelna