obsah

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Nařízení předběžného opatření

Podání návrhu na nařízení předběžného opatření

 

 

V pracovní době je nutno návrh na předběžné opatření podat přímo na podatelně soudu.

 

Mimo pracovní dobu lze podat návrh na bezodkladné rozhodnutí o předběžném opatření za podmínek stanovených zákonem písemně soudci, který koná službu v rámci pracovní dosažitelnosti nebo faxem. Vždy po předchozí telefonické domluvě se soudcem na služební telefon – tel. číslo služebního mobilního telefonu tohoto soudce získáte u Justiční stráže Krajského soudu v Hradci Králové na telefonním čísle 495 758 309.

 

Číslo faxu 569 493 150.

 

Účet pro složení jistoty ve výši 10.000,- Kč, ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti 50.000,- Kč:

 

6015-1725521/0710 ČNB Hradec Králové

 

Variabilní symbol – rodné číslo složitele /fyzická osoba/

                              IČ složitele /právnická osoba/

 

 

V Havlíčkově Brodě 25.2.2014           

 

ePodatelna