obsah

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Elektronická podatelna soudu

Okresní soud v Havlíčkově Brodě má zřízenu elektronickou podatelnu ve smyslu platné legislativy. S tím,

že používání elektronického podpisu v České republice je ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb.

o elektronickém podpisu ( provádění tototo zákona pak nařízením vlády 495/2004 Sb. ) 

Adresa elektronické podatelny okresního soudu: podatelna@osoud.hbr.justice.cz

 

Sériová čísla kvalifikovaných certifikátů oprávněných osob Okresního soudu v Havlíčkově Brodě :   

ICA - 10025101  ;  ICA - 10025104   ;        

 

Vydavatel těchto kvalifikovaných certifikátů :

První certifikační autorita, a.s.
Sídlo: Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9
IČ: 26 43 93 95
www.ica.cz

 

Adresa centrální elektronické podatelny (ePodatelna): http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/ 

Informace k elektronické podatelně MSp ČR:

../ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=4594&d=184131

====================================================================

Elektronické podání:

Informace k příjmu elektronického podání ZDE:

 

I.  Vyplněné pomocí webového formuláře na adrese http://epodatelna.justice.cz

   

II. Poslané do datové schránky Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

    Jméno datové schránky ( ID ) je: hgjabnm

 

III. Poslané emailovou zprávou

A)    Elektronické podání lze učinit posláním zprávy v českém jazyce na emailovou adresu Okresního soudu

    v Havlíčkově Brodě (podatelna@osoud.hbr.justice.cz) podepsané kvalifikováným certifikátem odesilatele,

    vystaveným některým z těchto akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb:

 

První certifikační autorita, a.s.
Sídlo: Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9
IČ: 26 43 93 95
www.ica.cz

Česká pošta, s.p.
Sídlo: Olšanská 38/9
225 99  Praha 3
IČ: 47 11 49 83
qca.postsignum.cz

eIdentity a.s.
Sídlo: Vinohradská 184/2396
130 00  Praha 3
IČ: 27 11 24 89
www.eidentity.cz 

 

B) Samotné podání může být napsáno v těle zaslané zprávy nebo v souboru ke zprávě připojené.

 

Elektronická podatelna přijímá datové zprávy bez ohledu na to, zda jsou tyto zprávy elektronicky podepsané.

Elektronicky podepsané datové zprávy ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí

obsahovat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovaným

poskytovatelem certifikačních služeb. Pokud tento neobsahuje, musí být doplněn písemnou formou do

tří dnů. (Dle OSŘ 99/1963 § 42 odst. 3 - Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je 

třeba písemně doplnit nejpozději  do tří  dnů, je-li  písemné podání  učiněno telefaxem  nebo  v  elektronické

podobě, je třeba v téže  lhůtě  jej  doplnit  předložením  jeho originálu, případně písemným podáním shodného

znění. K  těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud  nepřihlíží. Stanoví-li to předseda

senátu,je  účastník  povinen  soudu  předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání

učiněných telefaxem.)

 

IV.Předané na nosiči

Okresní soud v Havlíčkově Brodě přijímá dokumenty na přenosných technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW.

 

Přijímané formáty datových zpráv:

- Dokumenty:    (.doc, .docx, .txt, .rtf), .pdf, .xls, .xlsx, .jpg, .zip,.pdf/A,.png,.tif,.tiff,.jpeg,.xml,.pcm

- Audio formáty:  kodek  .waw, .mp2,.mp3,

- Video formáty:  kodek  .wmv,.MPEG-1,.MPEG-2,

- Archivované formáty:  .zip, .rar

 

Velikost přijímaných příloh : max. 10MB

  

Potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy, v souladu s §2 vyhlášky 496/2004 Sb., se podavateli potvrzuje, pokud je možné z 

přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je zaručený

elektronický podpis oprávněného zaměstnance soudu založený na zaměstnaneckém kvalifikovaném certifikátu

vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena,

identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou, jméno a příjmení oprávněného

zaměstnance.

 

V případě nečitelné zprávy, zavirované přílohy, spamu, reklamy nebo použití nepodporovaného formátu bude e-mailová zpráva bez upozornění smazána!

 

 


 

Postup Návrat na úvodní stránku :

ePodatelna