obsah

Okresní soud ve Frýdku - Místku

Soudní poplatky a jiné platby

Výši soudních poplatků určuje zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, v aktuálním znění.

K zaplacení všech druhů poplatků obdrží účastníci řízení výzvu soudu s vyčíslením výše poplatku a poštovní poukázkuvariabilním symbolem dle druhu platby a spisové značky.

Hotovostní platby

Pokladna soudu se nachází na č. dv. 118 v přízemí budovy soudu. Peněžité částky může od účastníků řízení přijmout u soudu jen pokladní soudu, a to pouze na úhradu předepsaných justičních pohledávek. Ostatní zaměstnanci soudu nesmějí přijímat žádné peněžité hotovosti, cenné papíry ani jiné movité věci. (§ 137 v.k.ř.) Občanu, který chce složit peněžitou částku na jiný účel, na požádání vydá pokladní soudu poštovní poukázku s variabilním symbolem podle druhu platby a s číslem účtu soudu, na kterou je možno poplatek poukázat poštou.

Bezhotovostní platby

Adresa banky pro příjem všech druhů plateb je Česká národní banka, pobočka Ostrava, ul. Nádražní 4, 702 00  Ostrava, kód banky je 0710.
SWIFT (BIC) banky je CNBACZPP.

Čísla účtů a IBAN:           

Druh platby

Číslo účtu

IBAN

Soudní poplatky

3703-223781/0710

CZ39 0710 0037 0300 0022 3781

Zálohy

6015-223781/0710

CZ61 0710 0060 1500 0022 3781

Pokuty, peněžité tresty

3762-223781/0710

CZ67 0710 0037 6200 0022 3781

Náklady civilního řízení

19-223781/0710

CZ12 0710 0000 1900 0022 3781

Náklady obhajoby

19-223781/0710

CZ12 0710 0000 1900 0022 3781

Náklady trestního řízení

19-223781/0710

CZ12 0710 0000 1900 0022 3781

Výdajový účet

223781/0710

CZ26 0710 0000 0000 0022 3781

Variabilní symboly

Soudní poplatky - variabilní symbol určuje soudní kancelář, v níž se vede příslušné řízení, a to převedením spisové značky (číslice a písmena) do formy desetimístného variabilního symbolu (pouze číslice). Účet je určen pouze pro soudní poplatky - za řízení a za úkon. Pokud nebyl soudní poplatek zaplacen a je převeden do oddělení vymáhání soudních pohledávek, variabilní symbol pro platbu je jiný a určuje jej účtárna soudu.
Zálohy na soudní řízení - variabilní symbol sdělí příslušná kancelář.
Náklady civilního řízení - variabilní symbol sdělí příslušná kancelář, v případě vymáhání nákladů sdělí účtárna.
Pokuty nebo peněžité tresty - variabilní symbol pokuty sdělí kancelář, variabilní symbol peněžitého trestu sdělí účtárna nebo kancelář.
Náklady obhajoby - variabilní symbol sdělí účtárna.
Náklady trestního řízení  - variabilní symbol sdělí účtárna.

 

 

ePodatelna