obsah

Okresní soud v Děčíně

Bankovní spojení

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

 

 

Čísla účtů pro jednotlivé platby:

 

 

 

Soudní poplatky  

3703-522431/0710

Náklady trestního řízení

19-522431/0710

Náklady řízení                                 

19-522431/0710

Peněžité tresty a pokuty                   

3762-522431/0710

Peníze z výkonu rozhodnutí         

6015-522431/0710

Majetkové záruky                                               

6015-522431/0710

Jistota  

6015-522431/0710

Kauce   

6015-522431/0710

Záloha na znalecký posudek                           

6015-522431/0710

Soudní depozita                                                                                                  

6015-522431/0710

Narovnání

6015-522431/0710

 

 

Aby záznam o složení platby  byl  zařazen do správného spisu, je důležité uvést správný variabilní  symbol. Bez něj by platba neměla být v žádném případě soudu zasílána!

 

 

Variabilní symbol se skládá z deseti míst a je tvořen ze spisové značky. Předepisuje ho soudní kancelář.

 

Dotazy ohledně plateb vyřizuje finanční účtárna tel.: 412 709 826

 

ePodatelna