obsah

Okresní soud v České Lípě

Okresní soud v České Lípě

 

R O Z V R H   P R Á C E

 

pro rok 2014

 

 

 

Pracovní doba (úřední hodiny):

Doba pro styk s občany:  pondělí od 7,30 hod. do 17,00 hod.

                                         středa od 7,30 hod. do 17,00 hod.

(možnost nahlížení do spisů od pondělí do pátku po celou prac. dobu)

 

Návštěvy u předsedy soudu: pondělí od 14,30 hod do 15,30 hod.

(po předchozí dohodě)          čtvrtek od 14,30 hod. do 15,30 hod.

Nová pracovní doba je uvedena na hlavní stránce.
../soud/soud.aspx?j=132&o=122&k=4693&d=196315

 

 

 

Předseda soudu: Mgr. Milan Vencl

Správa soudu:

Ředitelka správy: Bc. Zuzana Koppanová

Místopředsedové soudu:

JUDr. Alena Procházková- úsek trestní

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová – úsek občanskoprávní

 

Finanční účetní: Bc. Stanislava Smolková

Finanční účetní, rozpočtář: Jan Starý

Mzdová účetní:  Jitka Nedbalová

Správce aplikace a hospodářka: Renata Jelínková

Správce sítě: Vojtěch Loužecký

Vymáhání justičních pohledávek: Dana Havrdová,                                                        Mgr. Vladimíra Matějíčková, Jitka Nedbalová

Podatelna a spisovna: Lenka Michalcová

                                   Anna Jeníková

Pokladna: Mgr. Vladimíra Matějíčková

 


 

Soudní oddělení

Obor a vymezení působnosti

Předseda senátu

Zástupce

02 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) z obvodu podle připojeného seznamu obcí. Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby uvedené v hlavě X. díl 1. trestního zákoníku (§ 323 - § 328), trestné činy úředních osob a úplatkářství uvedené v hlavě X. trestního zákoníku, díl 2. a 3. (§ 329 - § 334) a trestné činy vojenské uvedené v hlavě XII. trestního zákoníku (§ 375 - § 399). Agenda podmíněného propuštění a agenda Nt z výkonu trestu odnětí svobody a agenda rehabilitační. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých, vyřizování rejstříku Si.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 416/2004 Sb.

 

Mgr. Vencl dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu podmíněného propuštění a Nt z výkonu trestu odnětí svobody a porozsudkovou agendu ze senátů 18 T a 42 T.

Mgr. Milan Vencl

JUDr. Alena Procházková, Mgr. Lucie Homolková, Mgr. Denisa Kalfeřtová,

Mgr. Kateřina Rejtharová

05 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) – Tm a Rod. Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) z obvodu podle připojeného seznamu obcí. Nt a Ntm v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých, vyřizování rejstříku Si.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 416/2004 Sb.

 

JUDr. Procházková dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 03 Tm a     03 T.

JUDr. Alena Procházková

Mgr. Milan Vencl,

Mgr. Denisa Kalfeřtová,

Mgr. Lucie Homolková, Mgr. Kateřina Rejtharová

31

(trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) z obvodu podle připojeného seznamu obcí. Trestné činy hospodářské uvedené v hlavě VI. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 240 – § 267). Trestné činy proti majetku uvedené v hlavě V. trestního zákoníku (§ 210 - § 213) a to obžaloby a návrhy na potrestání podané k Okresnímu soudu v České Lípě v každém sudém týdnu v měsíci. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 416/2004 Sb.

 

Mgr. Kalfeřtová dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 01 T, 04 T a 17 T – u všech spisů označených sudým pořadovým číslem

Mgr. Denisa Kalfeřtová

Mgr. Lucie Homolková, Mgr. Kateřina Rejtharová, Mgr. Milan Vencl,

JUDr. Alena Procházková,

32

(trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) z obvodu podle připojeného seznamu obcí. Trestné činy proti rodině a dětem uvedené v hlavě IV. trestního zákoníku, (§ 194 - § 196) a to obžaloby a návrhy na potrestání podané k Okresnímu soudu v České Lípě každý lichý týden. Trestní věci s cizím prvkem (věci cizinců a veškerá trestní dožádání z nebo do ciziny. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 416/2004 Sb.


Mgr. Homolková dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 01 T, 04 T a 17 T – u všech spisů označených lichým pořadovým číslem


Mgr. Lucie Homolková

Mgr. Denisa Kalfeřtová,

Mgr. Kateřina Rejtharová, JUDr. Alena Procházková,

Mgr. Milan Vencl

41 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) z obvodu podle připojeného seznamu obcí. Trestné činy proti rodině a dětem uvedené v hlavě IV. trestního zákoníku, (§ 194 - § 196) a to obžaloby a návrhy na potrestání podané k Okresnímu soudu v České Lípě každý sudý týden. Trestné činy proti majetku uvedené v hlavě V. trestního zákoníku (§ 210 - § 213) a to obžaloby a návrhy na potrestání podané k Okresnímu soudu v České Lípě v každém lichém týdnu v měsíci. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích podaných do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých.

Úkony finanční kontroly podle zák. č. 416/2004 Sb.

 

Mgr. Rejtharová dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 08 T, 33 T a 38 T.

Mgr. Kateřina Rejtharová

JUDr. Alena Procházková, Mgr. Milan Vencl,

Mgr. Denisa Kalfeřtová,

Mgr. Lucie Homolková,

Trestní úsek

JUDr. et. Mgr. Pavel Kříž, asistent soudce – vyřizuje trestní dožádání (Td)

Ve zkráceném řízení se zadržením osoby - věci napadlé v průběhu pracovního týdne (tj. od pondělí od 7,00 hod. do pátku 14,00 hod.), budou zapsány vždy do senátu toho soudce, kterému věci přísluší podle rozvrhu práce. Věci napadlé od pátku 14,00 hod. do pondělí 07,00 hod. vyřizuje soudce určený v režimu dosažitelnosti.

V případě nepřítomnosti soudce, který drží dosažitelnost jak v přípravném řízení, tak ve zkráceném řízení, jej zastupuje v pracovní době soudce zastupující podle rozvrhu práce, není-li to možné pro nepřítomnost obou soudců, určí zástup místopředseda pro trestní úsek, jak pro pracovní dobu, tak pro mimopracovní dobu.

V případě sporu o zastupování mezi soudci rozhodne místopředseda pro trestní úsek nebo předseda okresního soudu.

V případě střetu specializace u jedné napadlé věci se tato věc zapíše do senátu podle následujícího pořadí:

1. trestní věci podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů

2. trestní věci s cizím prvkem

3. trestné činy podle hlavy X. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 329 - § 334)

4. trestné činy podle hlavy VI. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 240 – § 267).

5. trestné činy podle hlavy X. díl 1. trestního zákoníku (§ 323 - § 328)

6. trestné činy v dopravě

7. trestné činy proti rodině a dětem podle hlavy IV. trestního zákoníku (§ 194 - § 196)

Po novém nápadu věci vrácené k došetření státnímu zastupitelství bude opětovně zapsána do senátu, který o vrácení rozhodoval, event. který ve věci jednal (v případě, že věc byla vrácena nadřízeným soudem).

Po vrácení věci neúspěšně delegované, bude opětovně zapsána do senátu, který o delegaci rozhodl.

V případě návrhu na obnovu řízení bude věc zapsána do senátu, který o věci rozhodl v předchozím řízení

V případě, že bude v přípravném řízení rozhodováno soudcem o návrhu na vzetí do vazby, příkazu k zatčení, nebo bude přicházet v úvahu jakýkoliv jiný úkon týkající se mladistvého, činí příslušný soudce veškeré úkony jako soudce soudu pro mládež ve smyslu § 4 zákona č. 218/2003 Sb.

 

 

06 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu). Věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny T,Ť,Z,Ž. Věci s cizím prvkem v agendě C, dožádání ve věcech občanskoprávních sporných s cizím prvkem. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

Mgr. Marcela Janušková

Mgr. Alena Turaiová

07 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu). Věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny A, M. Věci s cizím prvkem v agendě C, dožádání ve věcech občanskoprávních sporných s cizím prvkem. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr.Marcela Janušková

Mgr. Alena Turaiová

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

09 (civilní a exekuční)

Občanskoprávní agenda, rej. E, Nc, Exe – věci exekuční agendy, úkony příslušející předsedovi senátu, včetně věcí s cizím prvkem. Občanskoprávní agenda sporná, rejstř. C, Nc – věci této agendy do tohoto senátu dosud napadlé nebo z tohoto senátu obživlé. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák.č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Jana Šífová

Mgr. Eva Červenková

Mgr. Roman Koťátko

12 (civilní, pozůstalostní a dědická)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny Q,R,Ř,V. Rozhodování problematiky práv duševního a průmyslového vlastnictví. Agenda dědická, pozůstalostní, agenda úschov a umoření listin, úkony příslušející předsedovi senátu, věci Cd v dědické agendě s cizím prvkem, evidence a nakládání s úschovami v kovové skříni soudu. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení. Vyřizuje rejstřík Si.

JUDr. Ivana Lukášová

JUDr. Alena Divíšková,

13 (civilní)

neobsazen

 

 

14 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc – věci obchodní agendy, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny L až Ř vyjma účastníků s bydlištěm, místem podnikání či sídlem v Doksech, včetně, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Karel Mery

Mgr. Ing. Šmakalová,  Mgr. Cholastová

15 (civilní)

Občanskoprávních agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu), věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny K. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Alena Divíšková

 JUDr. Ivana Lukášová

16 (civilní)

Neobsazen

 

 

34 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny B,C,G,P. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Eva Červenková

Mgr. Roman Koťátko

Mgr. Martin Fedorko

35 (civilní)

Neobsazen

 

 

36 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny D,Č,E,F,CH,I,O,S,U,W,. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Alena Turaiová

Mgr. Marcela Janušková

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

37 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), věci kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny Ď,H,X,Y. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy a odvolání podaná proti rozhodnutím soudní tajemnice Daniely Novotné v agendě CEPR. Úkony finanční kontroly dle zák. č.320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Roman Koťátko

Mgr. Martin Fedorko

Mgr. Eva Červenková

 

38 (civilní)

Občanskoprávní agenda, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), věci, kde příjmení žalovaného či 1.žalov.začíná písmenem J,L,N,Ň,Š. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy a odvolání podaná proti rozhodnutím VSÚ Heleny Moravanské v agendě CEPR. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb., vyřizuje agendu Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých a a agendu Nt – přípravné řízení.

Mgr. Martin Fedorko

Mgr. Eva Červenková

Mgr. Roman Koťátko

 

 

45 (civilní )

neobsazen

 

 

48 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc – věci obchodní agendy, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny A až I, včetně + záležitosti insolvenčního práva. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová

Mgr. Cholastová, JUDr. Mery

51 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc – věci obchodní agendy, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny J, K, S až Ž, včetně a účastníků vyjmutých z příslušnosti senátu č. 14. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Hana Cholastová

Mgr. Ing. Šmakalová, JUDr. Mery

19 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, věci z obvodu dle připojeného seznamu. Rozhodování o opravných prostředích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Radana Lebedová

JUDr. Helena Lehmannová,

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

20 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, věci s cizím prvkem a věci z obvodu dle připojeného seznamu. V této agendě věci Cd a E s cizím prvkem, v agendě E s výjimkou věcí dle § 6/2 jedn. řádu s cizím prvkem ze Slovenské republiky. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Helena Lehmannová

JUDr. Radana Lebedová,  

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

21 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rejstřík P,L a Nc. Věci ze senátu č. 10 C dosud napadlé nebo z tohoto senátu obživlé. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Bc. Martina Fendrychová

v agendě PaNc JUDr. Radana Lebedová a JUDr. Helena Lehmannová, v agendě C Mgr. Marcela Janušková

 

 

 

 

Občanskoprávní úsek


JUDr. et Mgr. Pavel Kříž,
asistent soudce – plní úkoly dle pokynů soudkyně JUDr. Ing. Ivany Šmakalové, vyřizuje civilní dožádání (Cd) -  výslechy osob vykonávajících trest odnětí svobody ve věznici ve Stráži pod Ralskem

Mgr. Karolína Fikarová, asistenka soudce – plní úkoly dle pokynů soudkyně JUDr. Jany Šífové

­          Dojde-li do spisu agendy P a Nc další návrh v době před pravomocným skončením předchozího řízení, je k řízení o nově napadlém návrhu příslušný soudce, který dosud neskončenou věc vyřizuje.

­          Věc zdejším soudem postoupená a po rozhodnutí o nesprávném postoupení vrácená, bude opětovně zapsána do senátu, ve kterém o postoupení bylo rozhodnuto, totéž platí i pro zrušení rozhodnutí NS, či pro věci jinak obživlé

­          V případě střetu specializace u jedné napadlé občanskoprávní agendy sporné rejstřík C, Nc se tato věc napíše do senátu podle následujícího pořadí: 1/ věc obchodní, 2/ věc s cizím prvkem.


 

Výkonné oddělení

Hana
Haklová

Václav
Rejnart

Vykonávají úkony podle §§ 103 – 126 v.k.ř. a §§ 251-351 o.s.ř. a §§ 45-70 j.ř. a Instr. MS ČR z 21.8.1996 č.j. 1360/95-OOO, Řád pro soudní vykonavatele. Způsob dělení agendy – viz. příloha.

Hana Haklová – zajišťuje administrativní práce související s výkonem rozhodnutí.

Václav Rejnart – zástup obsluhy plynové kotelny, práce ve spisovně

Doručné oddělení

Alena Čechová

Doručuje soudní zásilky v městě Česká Lípa a přilehlém okolí.

Ředitel soudní správy:

Bc. Zuzana Koppanová, zast. R. Jelínková ve věcech ekonomických a J. Nedbalová ve věcech personálních. Vedení správního rejstříku a správních spisů, rejstříku St a rejstříku SI, evidence dovolených. Řídí a kontroluje činnost správy soudu, provádí kontrolu soudních kanceláří a vykonává další práce na úseku správním a hospodářském, vede autoprovoz, zajišťuje personální agendu, organizuje práce sekretariátu, zhotovování záznamů z jednání vedoucích orgánů, organizuje a kontroluje jejich plnění a ostatní sekretářské práce.  Vede a kontroluje elektr. evidenci docházky zaměstnanců. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Práce účetní:
(účetní soudu)

Bc. Stanislava Smolková, finanční účetní, zast. J. Starý. Komplexní zabezpečování rozpočtu a financování soudu, agendy státní pokladny, příjmový, výdajový, zvláštní, depozitní účet a účet FKSP, kontrola úschov na účtech peněžního ústavu. Vykonává činnosti hlavní účetní, řídí a kontroluje chod účtárny zd. soudu.  Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

 

Jan Starý, rozpočtář, fin. účetní, zast. Bc. Smolková. Evidence závazků, podmíněných závazků, evidence pohledávek, odpisy pohledávek, činnosti spojené s rozpočtováním, zpracovávání poukazů advokátů, notářů, znalců, fakturace, evidence stravenek, činnosti spojené s objednávkami, spravuje sklad kancelářských potřeb a tiskopisů, vede autoprovoz.


Jitka  Nedbalová, mzdová účetní, zast. Bc. Smolková, provádí mzdové účetnictví, agenda nemocenského pojištění, vykonává činnosti související s vyúčtováním cestovních náhrad soudců, zaměstnanců a přísedících. Vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená s nápadem věcí, kde příjmení dlužníka začíná písmenem abecedy A-G. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

Vymáhání justičních pohledávek a ostatní správa národního majetku:

Dana Havrdová, vymáhající úřednice, vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená s nápadem věcí, kde příjmení dlužníka začíná písmenem abecedy H-R, vzájemné zastupování  Mgr. Vladimíra Matějíčková, Jitka Nedbalová

 

Renata Jelínková, hospodářka, zast. Jan Starý. Vykonává správu budovy okresního soudu, zabezpečuje provozní údržbu a opravy budovy, komplexně zajišťuje investiční činnosti (průzkumy trhu, veřejné zakázky). Spravuje inventář a úřední knihovnu, stará se o vazbu rejstříků a knih.

 

Renata Jelínková, správkyně aplikace, zast. V. Loužecký.  Vykonává správu programových aplikací (úpravy programů, nastavování parametrů systému), kontroluje evidenční pomůcky vedené v PC (v programu ISAS). Úkony finanční kontroly  dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Řídí a kontroluje práci zápisového oddělení zdejšího soudu a oddělení spravující datovou schránku.

 

Vojtěch Loužecký, správce sítě – správa informačního systému soudu, technické zabezpečení provozu počítačové sítě, zajišťuje funkčnost počítačů a počítačových systémů včetně lokalizace a odstraňování poruch, instalace a testování nových verzí programů, tvorba a správa webových stránek soudu, agenda zaměstnaneckých certifikátů, zajišťuje tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky soudu v IC

Podatelna a spisovna:

Anna Jeníková, provádí odborné práce v podatelně, práce ve spisovně, doručování soudních zásilek, vyvěšování úředních listin na úřední desce soudu, obsluha telefonní ústředny (v neúředních dnech).

Lenka Michalcová – spisovna,  skartační práce, odborné práce v podatelně, doručování soud. zásilek, příjem a odesílání elektronických podání na adrese: podatelna@osoud.cli.justice.cz, vzájemně se zastupují.

Další zástup: M. Jaďuďová a E. Haklová

Pokladna:

Mgr. Vladimíra Matějíčková, obstarává pokladní službu, pokladnu zast. V. Nováková, vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená s nápadem věcí, kde příjmení dlužníka začíná písmenem Ř-Ž.

Seznam přísedících

viz.  příloha

 

Vyšší soudní úředník

Asistent soudce

Kancelář (přidělení zaměstnanci)

47 (trestní)

Hana Kučerová (VSÚ)
shodně s obvodem pro senát č. 03 T, 04 T, 08 T, 31 T, 41 T + agenda Tm a Rod, Nt přípravné a Nt ostatní. Trestní porozsudková agenda, úkony podle § 6 odst. 1 jedn. řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky. Úkony podle zák. č. 416/2004 Sb.. Úkony související s rozhodováním o svědečném včetně rozhodnutí podle § 12 zák. č. 121/2008 Sb. v přidělených senátech. Předvolávání přísedících k výkonu jejich funkce, sklad věcí doličných, kniha trestních úschov.
zástupce: Pavla Pohorská, Ida Drbohlavová

Trestní kancelář


Vedoucí kanceláře:
Renata Bahníková (vede rejstřík senátů 01 T, 02 T, 31 T a 38 T)

 

Jana Knížková  (vede rejstřík senátů 05 T, 18 T, 33 T, 42 T, Td a PP)

Martina Pokutová (vede rejstřík senátů 03 T, 04 T, 08 T, 17 T,41 T, Tm, Rod, Nt, Ntm)
 

26 (trestní)

Pavla Pohorská (VSÚ)
shodně s obvodem 01 T, 02 T, 17 T, 32 T, 38 T. Trestní porozsudková agenda, úkony podle § 6 odst. 1 jedn. řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky. Úkony podle zák. č. 416/2004 Sb.. Úkony související s rozhodováním o svědečném včetně rozhodnutí podle § 12 zák. č. 121/2008 Sb., v přidělených senátech. Jako bezpečnostní ředitelka zajišťuje úkoly obrany a ochrany, zajišťuje součinnost s justiční stráží.
zástupce: Hana Kučerová, Ida Drbohlavová

protokolující úřednice:

 

Monika Hloušková,

Lenka Hoffmanová,

Marcela Jaďuďová,

Lucie Marešová,

Veronika Pešková,

Iveta Plechatá, 

46 (trestní)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Drbohlavová (vyšší soudní úřednice)
shodně s obvodem 05 T, 18 T, 33 T, 42 T, Td a PP. Trestní porozsudková agenda, úkony podle § 6 odst. 1 jedn. řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky. Úkony podle zák. č. 416/2004 Sb.. Úkony související s rozhodováním o svědečném včetně rozhodnutí podle § 12 zák. č. 121/2008 Sb v příslušných senátech.
zástupce : Pavla Pohorská, Hana Kučerová

 

44 (trestní)

Mgr. Karolína Fikarová (asistentka  soudce)

vyřizuje trestní dožádání (rejstřík Td) -výslechy osob vykonávajících trest odnětí svobody ve Věznici ve Stráži pod Ralskem.

 

22 (civilní)

Helena Moravanská (VSÚ)
Kontrola vedení úschov u notářů, působících v obvodu zdejšího soudu. Úkony finanční kontroly dle zák. č. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. Rozhodování agendy C, kde je navrhováno vydání platebního rozkazu a to věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny I - Ž, včetně. Zpracování statistiky ve věcech, kde vydala konečné rozhodnutí a dále ze senátu č. 07 Mgr. Januškové, č 09 JUDr. Šífové, č. 12 JUDr. Lukášové, č. 14 JUDr. Mery, č. 15 JUDr. Divíškové, č. 34 Mgr. Červenkové, č. 36 Mgr. Turaiové. Agenda věcí CEPR – dělení se  senátem č. 39 rovným dílem tak, že v senátě č. 22 je vyřizována každá 1. napadlá věc a v senátě č. 39 každá 2. napadlá věc. Rozhodování o odmítnutí žalob ve věcech, které vyřizuje soudní tajemnici D. Novotná. Protestace směnek, jednoduché úkony podle § 6 odst. 2 písm. j. jednacího řádu. Provádí úkony podle § 10 odst. 1 písm. a, odst. 3 písm. c,e,  zák. č. 121/2008 Sb., v platném znění. Ve věcech, kde zpracuje statistiku, také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí.   K zajištění bezpečnosti originálů směnek (šeků) je pracovníkem určeným k úkonům potřebným k vydání originálu směnky (šeku).
zástupce:  Daniela Novotná

Civilní kancelářVedoucí kanceláře:

Lenka Janovská a
Petra Soukupová (vedou rejstříky senátů  7 C, 9 C, 12 C, 13 C, 14 C, 15 C, 34 C, 36 C, 37 C, 38 C, 45 C, 48 C, 51 C)

 


Martina Zelenková (vede rejstřík senátů 22C a 39 C)

 

zapisovatelky:

Karla Cichovská,

Magdalena Hájková,

Jana Haklová,

Eva Haklová,

Kateřina Kořínková

Irena Votavová,

Eva Lepková

 

 

39 (civilní)

Daniela Novotná (VSÚ)
provádí jednoduché úkony podle § 6 odst. 2 písm. j. jednacího řádu, provádí úkony finanční kontroly dle zákona č.  320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. Rozhodování agendy C, kde je navrhováno vydání platebního rozkazu, a to věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny A – Ch, včetně. Zpracování statistiky ve věcech, kde vydala konečné rozhodnutí a dále ze senátu č. 37 Mgr. Koťátka, č 38 Mgr. Fedorka, č. 45 JUDr. Švorčíkové, č. 13 JUDr. Landy, č. 48 Mgr. Ing. Šmakalové, č. 51 Mgr. Hany Cholastové. Agenda věcí CEPR – dělení se senátem č. 22 rovným dílem tak, že v senátě č. 22 je vyřizována každá 1. napadlá věc a v senátě č. 39 každá 2. napadlá věc. Ve věcech, kde zpracuje statistiku, také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí.  Zástup: Helena Moravanská

 

23 (exekuční)

Danuše Vondrová (VSÚ)
Vyřizuje agendu E, provádí úkony v agendě výkonu rozhodnutí dle pokynů předsedkyně senátu JUDR. Šífové. Provádí úkony v agendě exekuční, vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. Provádí úkony při vyznačování právních mocí, úkony podle § 11 písm. f,g,i,n, zákona č. 121/2008 Sb., a dále další úkony dle pověření předsedy senátu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2008 Sb. Bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna VSÚ činit či žádá-li o pokyn soudce, bude spis předán Mgr. Evě Červenkové. Podle § 6 odst. 2 j.ř. vyřizuje agendu Cd ve věcech E, včetně dožádání ze Slov. rep.. Způsob dělení věcí dle připojeného seznamu obcí. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. V opatrovnické agendě úkony dle § 260 odst. 2 o.s.ř. každá 2. z těchto napadlých věcí. V agendě Cd dožádání v opatrov. věcech včetně dožádání ze Slov. rep..  Věci exekuční agendy vedené v rej. Nc – nejasná podání ve věcech výkonu rozhodnutí a věcech exekucí, bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna VSÚ činit či žádá-li o pokyn soudce, bude spis předán Mgr. Evě Červenkové.

 Zástupce: Radmila Mádlíková, Marie Bilková

Exekuční kancelář


Vedoucí kanceláře:

Miloslava  Brchelová
Alena Čiberová
Jana Kováčová
Martina Zajkrová

 

 


zapisovatelky: 

Lucie Křížková,

Anna Mácová,

Jana Plíhalová,

Alexandra Šabaková,

Iveta Vrabcová,

Mája Vagačová,

24 (exekuční)

Radmila Mádlíková (VSÚ)
Vyřizuje agendu E, provádí úkony v agendě výkonu rozhodnutí dle pokynů předsedkyně senátu JUDr. Šífové. Provádí úkony v agendě exekuční, vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. Provádí úkony při vyznačování právních mocí, úkon podle § 11 písm. f,g,i,n, zák. č. 121/2008 Sb. .a dále další úkony dle pověření předsedy senátu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2008 Sb. Bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna VSÚ činit či žádá-li o pokyn soudce, bude spis předán Mgr. Evě Červenkové. Podle § 6 odst. 2 j.ř. vyřizuje agendu Cd ve věcech E, včetně dožádání ze Slov. rep.. Způsob dělení věcí dle připojeného seznamu obcí. Kontrola úschov uložených v kovové skříni soudu, kontrola úschov na běžných účtech, jakož i depositních účtech peněžního ústavu a kontrola úschov u schovatele. Úkony dle zák. č.  320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..V opatrovnické agendě úkony dle § 260 odst. 2 o.s.ř. každá 1. z těchto napadlých věcí. V agendě Cd dožádání v opatrov. věcech včetně dožádání ze Slov. rep..Výslechy nemocných a ošetřujícího lékaře ve smyslu § 191 b odst. 3 o.s.ř. (agenda L).
Zástupce : Dana Vondrová, Marie Bilková

 

25 (exekuční)

Jana Nečesaná, (VSÚ), provádí úkony v agendě exekuční a agendě výkonu rozhodnutí dle pokynů předsedkyně senátu JUDr. Jany Šífové, vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. Provádí úkony při vyznačování právních mocí a úkony podle § 11 písm. g), § 4 a § 5 zákona č. 121/2008 Sb., dle pověření Mgr. Romana Koťátko z  20.4.2010. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb. S ohledem na dlouhodobou pracovní neschopnost zastaven nápad do tohoto senátu – viz. zástup M. Bilková

 

27 (opatrovnická)

Martina Kopúníková,  (VSÚ)
provádí úkony podle § 4, § 5 a § 11 zák. č. 121/2008 Sb. a dále další úkony dle pověření předsedy senátu ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 121/2008 Sb., podle § 6 odst. 2 j.ř. vyřizuje agendu Cd ve věcech E, včetně dožádání ze Slov. rep.  Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. V opatrovnické agendě vyhotovuje statistické listy.
Rejstřík PaNc porozsudková agenda, uvedené úkony v celém obvodu okr. soudu.
Zástupce : Radmila Mádlíková, Dana Vondrová

Opatrovnická kancelář


Vedoucí kanceláře:

Jarmila Šéblová (vede rejstříky 19 P, 20 P, 21 P, 0Nc, 19 PaNc, 20 PaNc, 21 PaNc, 19 L, 20 L, a 21 L)


zapisovatelky:

Pavla Flusková,

Barbora Krulišová,

PavlínaŠlechtová


27 (dědická)

Martina Kopúníková (VSÚ)
Provádí úkony dle § 6 odst. 2, písm. k,m,n,p jedn. řádu, agenda Cd.-  výslechy, mimo výslechy osob umístěných ve Věznici Stráž pod Ralskem. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb. Zástupce: v agendě D náležející pouze VSÚ JUDr. Ivana Lukášová.

Dědická kancelář (agenda dědická, agenda soudních úschov a umoření listin, evidence a nakládání s úschovami v kovové skříni soudu, kniha úschov)

zapisovatelka: Daniela Škrlová – zajišťuje také tiskové středisko soudu, tj. tisk a roztřídění obálek. Zástup tiskového střediska – Eva Lepková

Vedoucí kanceláře:
Monika Svatoňová – pověřená vedením knihy úschov, zajišťuje současně obsluhu e-podatelny, e- výpravny a konverzi dokumentů, 
datové zprávy z technických důvodů zpracovány zpětně – zástup vedoucí D odd.  D. Škrlová a zástup datových zpráv R. Jelínková a P. Šlechtová

40 (exekuční)

Marie Bilková, (VSÚ) provádí úkony v agendě exekuční a agendě výkonu rozhodnutí dle pokynů předsedkyně senátu JUDr. Jany Šífové, vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. Provádí úkony při vyznačování právních mocí dle pověření Mgr. Romana Koťátko z  20.4.2010. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.

Zástupce : Danuše Vondrová, Radmila Mádlíková

 

Zápisové oddělení

 Veronika Nováková, Lenka Plchová: Zapisování nově napadlých věcí do programu ISAS, založení spisu, lustrace v seznamu jmen, přidělení spisu. Lenka Plchová a v době její nepřítomnosti V. Nováková, provádí každodenní lustraci v insolvenčním rejstříku (pravidelně vždy nejpozději do 8,00 hodin), tj. zjistí aktuální stav zápisu v tomto rejstříku, svá zjištění porovná se jmenným rejstříkem vedeným pro zdejší soud v ISAS a případnou shodu zjištěných subjektů dá ihned na vědomí příslušnému soudci, který věc tohoto subjektu vyřizuje, a to v písemné podobě s uvedenou spisovou značkou, v případě technického výpadku sítě učiní o této skutečnosti záznam.

Zástup – Lucie Křížková, Lucie Marešová

 

Provoz informačního centra 

Zajišťují v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 7,30 hod. do 17,00 hod. asistenti soudců, vyšší soudní úřednice, soudní tajemnice a vedoucí kanceláří

 

 

Přílohy k rozvrhu práce pro rok 2014:

 

Rozvrh práce pro rok 2014
Obvody trestního úseku
Obvody nesporné
Obvody pro VSÚ exekuční

 

Obvody vykonavatelů:

 

Haklová Hana
Rejnart Václav

 

Opatření k rozvrhu práce:

 

Opatření č. 1

Opatření č. 2
Opatření č. 3
Opatření č. 4
Opatření č. 5
Opatření č. 6
Opatření č. 7
Opatření č. 8
Opatření č. 9
Opatření č. 10
Opatření č. 11
Opatření č. 12

ePodatelna