obsah

Okresní soud v České Lípě

Okresní soud v České Lípě

 

R O Z V R H   P R Á C E

 

pro rok 2012

 

 

 

Pracovní doba (úřední hodiny):

Doba pro styk s občany:  pondělí od 7,30 hod. do 17,00 hod.

                                         středa od 7,30 hod. do 17,00 hod.

(možnost nahlížení do spisů od pondělí do pátku po celou prac. dobu)

 

Návštěvy u předsedy soudu: pondělí od 14,30 hod do 15,30 hod.

(po předchozí dohodě)          čtvrtek od 14,30 hod. do 15,30 hod.

 

 

 

Předseda soudu:

JUDr. Alena Procházková

Správa soudu:

Ředitelka správy: Bc. Zuzana Koppanová

Místopředsedové soudu:

Mgr. Milan Vencl - úsek trestní

JUDr. Ivana Lukášová – úsek občanskoprávní

Finanční účetní: Bc. Stanislava Smolková

Mzdová účetní:  Jitka Nedbalová

Správce aplikace a hospodářka: Renata Jelínková

Správce sítě: Vojtěch Loužecký

Vymáhání justičních pohledávek: Jaroslava Hniková,                                                        Bc. Vladimíra Matějíčková

Podatelna a spisovna: Dana Dvořáková

                                   Anna Jeníková

Pokladna: Bc. Vladimíra Matějíčková

 


 

Soudní oddělení

Obor a vymezení působnosti

Předseda senátu

Zástupce

01 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) z obvodu podle připojeného seznamu. Dopravní nehody silniční, železniční, letecké a vodní z celého okresu, trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby  uvedené v hlavě X. díl 1. trestního zákoníku (§ 323 - § 328) a trestné činy vojenské uvedené v hlavě XII. trestního zákoníku (§ 375 - § 399). Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých. Agenda Nt – přípravné řízení.
Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

JUDr. Vlastislav Cháb

Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská, Mgr. Lucie

Homolková

02 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) z obvodu města Česká Lípa (obžaloby a návrhy na potrestání podané k Okresnímu soudu v České Lípě každý první lichý týden v měsíci) a z obvodu podle připojeného seznamu. Trestné činy úředních osob a úplatkářství uvedené v hlavě X. trestního zákoníku, díl 2. a 3. (§ 329 - § 334). Agenda podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody vždy od 31. věci, včetně, napadlé v měsíci a agenda rehabilitační. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých. Agenda Nt – přípravné řízení. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.
Vyřizuje rejstřík Si.

Mgr. Milan Vencl

JUDr. Alena Procházková, JUDr. Alice Havlíková

03 (trestní)

Agenda podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody vždy prvních 30 věcí napadlých v daném měsíci. Agenda Nt ve výkonu trestu odnětí svobody, včetně rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy, JUDr. Urbanová vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.

JUDr. Jarmila Urbanová

JUDr. Alexandra Šetková, Mgr. Denisa Kalfeřtová

04 (trestní)

Neobsazen.

 

 

05 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) z obvodu podle připojeného seznamu. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých. Agenda Nt – přípravné řízení. Úkony finanční kontroly podle zák. č.  320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

JUDr. Alena Procházková

Mgr. Milan Vencl, JUDr. Alice Havlíková

08 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) – Tm a Rod. Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) z obvodu podle připojeného seznamu. Nt a Ntm v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.
JUDr. Šetková dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu senátů 03 T a 03 Tm.

JUDr. Alexandra Šetková

Mgr. Denisa Kalfeřtová, JUDr. Jarmila Urbanová

31 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) z obvodu podle připojeného seznamu. Trestné činy uvedené v § 210 - § 213 trestního zákoníku (obžaloby a návrhy na potrestání podané k Okresnímu soudu v České Lípě v každém sudém týdnu). Trestné činy proti rodině a dětem uvedené v hlavě IV. trestního zákoníku, konkrétně trestné činy uvedené v § 194 - § 196 trestního zákoníku. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době podle rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt – přípravné řízení. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb., v platném znění.
Mgr. Kalfeřtová dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 04 T  a 17 T– u všech spisů označených sudým pořadovým číslem.

Mgr. Denisa Kalfeřtová

JUDr. Alexandra Šetková, JUDr. Jarmila Urbanová

32 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené special. senátu) z obvodu města Česká Lípa (obžaloby a návrhy na potrestání podané k Okresnímu soudu v České Lípě každý druhý lichý týden v měsíci) a z obvodu podle připojeného seznamu. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých. Agenda Nt – přípravné řízení. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Mgr. Homolková dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 04 a 17 T – u všech spisů označených lichým pořadovým číslem.

Mgr. Lucie Homolková

JUDr. Vlastislav Cháb, Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská

33 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené special. senátu) z obvodu podle připojeného seznamu a trestní věci cizinců a veškerá trestní dožádání do ciziny. Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt – přípravné řízení, agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých. Úkony finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..  Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátů 33 T a 38 T.

Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská

JUDr. Vlastislav Cháb ,

Mgr. Lucie Homolková

42 (trestní)

Trestní věci senátní i samosoudcovské (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu) spáchané v obvodu města Česká Lípa (obžaloby a návrhy na potrestání podané k Okresnímu soudu v České Lípě v každém sudém týdnu) a z obvodu podle připojeného seznamu. Trestné činy hospodářské uvedené v hlavě VI. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 240 – § 267). Trestné činy uvedené v § 210 - § 213 trestního zákoníku (obžaloby a návrhy na potrestání podané k Okresnímu soudu v České Lípě v každém lichém týdnu). Nt v rozsahu přidělené agendy. Rozhodování o opravných prostředcích podaných do rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Trestní věci v rámci zjednodušeného řízení v pracovní době v rozsahu přidělené agendy, v mimopracovní době podle rozpisu služeb. Agenda Nt - přípravné řízení, agenda Ntm - přípravné řízení ve věcech mladistvých. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Mgr. Alice Havlíková dále vyřizuje veškerou porozsudkovou agendu ze senátu 18 T. 

JUDr. Alice Havlíková

JUDr. Alena Procházková, Mgr. Milan Vencl

 

 

 

 

Trestní úsek

 

Mgr. Klára Warlop, asistentka soudce – plní úkoly dle pokynů soudkyně JUDr. Aleny Procházkové

Ve zkráceném řízení se zadržením osoby - věci napadlé v průběhu pracovního týdne (tj. od pondělí od 7,00 hod. do pátku 14,00 hod.), budou zapsány vždy do senátu toho soudce, kterému věci přísluší podle rozvrhu práce.  Věci napadlé od pátku 14,01 hod. do pondělí 07,00 hod. vyřizuje soudce určený v režimu dosažitelnosti.

V případě nepřítomnosti soudce, který drží dosažitelnost jak v přípravném řízení, tak ve zkráceném řízení, jej zastupuje v pracovní době soudce zastupující podle rozvrhu práce, není-li to možné pro nepřítomnost obou soudců, určí zástup místopředseda pro trestní úsek, jak pro pracovní dobu, tak pro mimopracovní dobu.

V případě sporu o zastupování mezi soudci rozhodne místopředseda pro trestní úsek nebo předseda okresního soudu.

V případě střetu specializace u jedné napadlé věci se tato věc zapíše do senátu podle následujícího pořadí:

 

  1. trestní věci podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
  2. trestní věci s cizím prvkem
  3. trestné činy podle hlavy X. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 329 - § 334)
  4. trestné činy podle hlavy VI. díl 2. a 3. trestního zákoníku (§ 240 – § 267). 
  5. trestné činy podle hlavy X. díl 1. trestního zákoníku (§ 323 - § 328)
  6. trestné činy v dopravě
  7. trestné činy proti rodině a dětem podle hlavy IV. trestního zákoníku

 

Po novém nápadu věci vrácené k došetření státnímu zastupitelství bude opětovně zapsána do senátu, který o vrácení rozhodoval, event. který ve věci jednal (v případě, že věc byla vrácena odvolacím soudem).

Po vrácení věci neúspěšně delegované, bude opětovně zapsána do senátu, který o delegaci rozhodl.

V případě návrhu na obnovu řízení bude věc zapsána do senátu, který o věci rozhodl v předchozím řízení.

V případě návrhu na obnovu řízení bude věc zapsána do senátu, který o věci rozhodl v předchozím řízení.

V případě, že bude v přípravném řízení rozhodováno soudcem o návrhu na vzetí do vazby,  příkazu k zatčení, nebo bude přicházet v úvahu jakýkoliv jiný úkon týkající se mladistvého, činí příslušný soudce veškeré úkony jako soudce soudu pro mládež ve smyslu § 4 zákona č. 218/2003 Sb..

 

 

 

 

06 (civilní)

Neobsazen

 

 

07 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu). Věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny A,C,Č,M,Ž. Věci s cizím prvkem v agendě C, dožádání ve věcech občanskoprávních sporných s cizím prvkem. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr.Marcela Janušková

Mgr. Alena Turaiová

09 (civilní a exekuční)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. E, Nc, Exe – věci exekuční agendy, úkony příslušející předsedovi senátu, včetně věcí s cizím prvkem. V agendě Exe soudních exekutorů – nápad dělit s JUDr. Švorčíkovou a VSÚ Janou Nečesanou (JUDr. Šífová 300, JUDr. Švorčíková 150 , Jana Nečesaná 200). Občanskoprávní agenda sporná, rejstř. C, Nc – věci této agendy do tohoto senátu dosud napadlé nebo z tohoto senátu obživlé. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák.č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Jana Šífová

Mgr. Roman Koťátko

12 (civilní a dědická)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny R,Ř,V,W,Z. Rozhodování problematiky práv duševního a průmyslového vlastnictví. Agenda dědická, agenda úschov a umoření listin, úkony příslušející předsedovi senátu, věci Cd v dědické agendě s cizím prvkem, evidence a nakládání s úschovami v kovové skříni soudu. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení. Vyřizuje rejstřík Si.

JUDr. Ivana Lukášová

JUDr. Alena Divíšková,

13 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rejstř. C, Nc věci obchodní agendy, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny A až L, včetně. Záležitosti insolvenčního práva. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Jiří Landa

JUDr. Karel Mery

14 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc – věci obchodní agendy, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny M až Ž, včetně, s výjimkou sporů účastníků, kteří mají bydliště či sídlo v Doksech (ty patří do senátu č. 13). Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Karel Mery

JUDr. Jiří Landa

15 (civilní)

Občanskoprávních agenda sporná, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené specializovanému senátu), věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny B,F,K,O. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Alena Divíšková

 JUDr. Ivana Lukášová

16 (civilní)

Neobsazen

 

 

35 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny E,G,P,Q.  Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení. 

Mgr. Roman Říha 

Mgr. Roman Koťátko

36 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny I,S,Š. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Alena Turaiová

Mgr. Marcela Janušková

37 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), věci kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny H,CH,U,X,Y. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č.320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Roman Koťátko

Mgr. Roman Říha

38 (civilní)

Občanskoprávní agenda sporná, rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu), věci, kde příjmení žalovaného či 1.žalov.začíná písmenem J,L,T,Ť. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb., vyřizuje agendu Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých a a agendu Nt – přípravné řízení.

Mgr. Martin Fedorko

v agendě C JUDr. Jana Švorčíková

45 (civilní )

Občanskoprávní agenda sporná rej. C, Nc (kromě agendy vyhrazené special. senátu.), kde příjmení žalov. či 1.žalov. začíná písmenem D, Ď, N, Ň, dále rejstřík Exe, agenda soudních exekutorů nápad dělit s JUDr. Šífovou a VSÚ Janou Nečesanou (JUDr. Šífová 300, JUDr. Švorčíková 150, Jana Nečesaná 200). Dále rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím VSÚ soudních tajemnícků v rozsahu své agendy C a Nc, provádí úkony finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb., vyřizuje agendu Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých a a agendu Nt – přípravné řízení.

JUDr. Jana Švorčíková

V agendě Exe JUDr. Šífová, v agendě C Mgr. Fedorko

19 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, věci z obvodu dle připojeného seznamu. Rozhodování o opravných prostředích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu své přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Radana Lebedová

JUDr. Helena Lehmannová, Mgr. Martina Fendrychová

20 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rej. P,L a Nc, věci s cizím prvkem a věci z obvodu dle připojeného seznamu. V této agendě věci Cd a E s cizím prvkem, v agendě E s výjimkou věcí dle § 6/2 jedn. řádu s cizím prvkem ze Slovenské republiky. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

JUDr. Helena Lehmannová

JUDr. Radana Lebedová, Mgr. Martina Fendrychová

21 (opatrovnický)

Občanskoprávní agenda nesporná, rejstřík P,L a Nc, věci z obvodu dle připojeného seznamu. Věci ze senátu č. 10 C dosud napadlé nebo z tohoto senátu obživlé. Rozhodování o opravných prostředcích VSÚ a soudních tajemníků v rozsahu přidělené agendy. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. Agenda Ntm – přípravné řízení ve věcech mladistvých, agenda Nt – přípravné řízení.

Mgr. Martina Fendrychová

v agendě PaNc JUDr. Radana Lebedová a JUDr. Helena Lehmannová, v agendě C Mgr. Roman Kotátko

 

 

 

 

Občanskoprávní úsek
Mgr. Kateřina Rejtharová, asistentka soudce – plní úkoly dle pokynů soudkyně JUDr. Aleny Divíškové

Mgr. Eva Červenková, asistentka soudce – plní úkoly dle pokynů soudkyně JUDr. Jany Šífové

Mgr. Karolína Fikarová, asistentka soudce – plní úkoly dle pokynů soudkyně JUDr. Jany Šífové

 

­          Dojde-li do spisu agendy P a Nc další návrh v době před pravomocným skončením předchozího řízení, je k řízení o nově napadlém návrhu příslušný soudce, který dosud neskončenou věc vyřizuje.

­          Věc zdejším soudem postoupená a po rozhodnutí o nesprávném postoupení vrácená, bude opětovně zapsána do senátu, ve kterém o postoupení bylo rozhodnuto, totéž platí i pro zrušení rozhodnutí NS, či pro věci jinak obživlé

­          V případě střetu specializace u jedné napadlé občanskoprávní agendy sporné rejstřík C, Nc se tato věc napíše do senátu podle následujícího pořadí: 1/ věc obchodní, 2/ věc s cizím prvkem.

­          Dělení agendy Exe soudních exekutorů v r. 2012 navazuje na dělení nápadu do této agendy v r. 2011.


 

Výkonné oddělení

Hana
Haklová

Dana
Havrdová

Václav
Rejnart

Vykonávají úkony podle §§ 103 – 126 v.k.ř. a §§ 251-351 o.s.ř. a §§ 45-70 j.ř. a Instr. MS ČR z 21.8.1996 č.j. 1360/95-OOO, Řád pro soudní vykonavatele. Způsob dělení agendy – viz. příloha.

Doručné oddělení

Alena Čechová

Doručuje soudní zásilky v městě Česká Lípa a přilehlém okolí.

Ředitel soudní správy:

Bc. Zuzana Koppanová, zast. R. Jelínková ve věcech ekonomických a J. Nedbalová ve věcech personálních. Vedení správního deníku a správních spisů, evidence dovolených. Řídí a kontroluje činnost správy soudu, provádí kontrolu soudní kanceláře a vykonává další práce na úseku správním a hospodářském, vede autoprovoz, zajišťuje personální agendu, organizuje práce sekretariátu, zhotovování záznamů z jednání vedoucích orgánů, organizuje a kontroluje jejich plnění a ostatní sekretářské práce.  Vede elektr. evidenci docházky. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..

Práce účetní:
(účetní soudu)

Bc. Stanislava Smolková, finanční účetní, zast. J. Nedbalová. Komplexní zabezpečování rozpočtu a financování soudu, příjmový, výdajový, zvláštní, depozitní účet a účet FKSP, zpracovávání poukazů advokátů, notářů, znalců, fakturace, kontrola úschov na účtech peněžního ústavu. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb..


Jitka  Nedbalová, mzdová účetní, zast. Bc. S. Smolková, provádí mzdové účetnictví, agenda nemocenského pojištění. Vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená. Úkony finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.

Vymáhání justičních pohledávek a ostatní správa národního majetku :

Bc. Vladimíra Matějíčková, Jaroslava Hniková, Jitka Nedbalová, vzájemně se zastupují, vymáhání soudních pohledávek a agenda s tím spojená, seznam znalců a tlumočníků.

 

Renata Jelínková, hospodářka,  zast. Bc. Matějíčková. Vykonává činnosti spojené s rozpočtováním, objednávkami a nákupy materiálu. Spravuje inventář, sklad kancelářských potřeb. tiskopisů a úřední knihovnu, stará se o vazbu rejstříků a knih.

 

Renata Jelínková, správkyně aplikace, zast. V. Loužecký. Kontroluje elektronickou poštu, provádí další práce jako správce aplikace (úpravy programů, nastavování parametrů systému), kontroluje evidenční pomůcky vedené v PC (v programu ISAS). Úkony finanční kontroly  dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Řídí a kontroluje práci zápisového oddělení zdejšího soudu.

Vojtěch Loužecký, správce sítě – správa informačního systému soudu, technické zabezpečení provozu počítačové sítě, instalace a testování nových verzí programů, tvorba a správa webových stránek soudu. Vyvěšování úředních listin na webových stránkách soudu.

 

Podatelna a spisovna:

Anna Jeníková, provádí odborné práce v podatelně, doručování soudních zásilek, vyvěšování úředních listin na úřední desce soudu.  Danuše Dvořáková – spisovna,  skartační práce, odborné práce v podatelně, doručování soud. zásilek, vzájemně se zastupují.

Další zástup: M. Jaďuďová a I. Vrabcová

Pokladna:

Bc. Vladimíra Matějíčková, obstarává pokladní službu, zast. Jaroslava Hniková.

Seznam přísedících

viz.  příloha

 

Soudní tajemník
Vyšší soudní úředník

Asistent soudce

Kancelář (přidělení zaměstnanci)

47 (trestní)

Hana Kučerová (VSÚ)
shodně s obvodem pro senát č. 03 T, 04 T, 08 T, 31 T + agenda Tm a Rod, Nt přípravné a Nt ostatní. Trestní porozsudková agenda, úkony podle § 6 odst. 1 jedn. řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky. Úkony podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Úkony související s rozhodováním o svědečném včetně rozhodnutí podle § 12 zák. č. 121/2008 Sb. v přidělených senátech. Předvolávání přísedících k výkonu jejich funkce, sklad věcí doličných, kniha trestních úschov.
zástupce: Pavla Pohorská, Ida Drbohlavová

Trestní kancelář

 protokolující úřednice: Renata Bahníková, Monika Hloušková, Lenka Hoffmanová, Kateřina Horčičková, Marcela Jaďuďová, Lucie Marešová, Iveta Plechatá,Hana Vítková

zapisovatelka: Jana Jandlová Dis.

26 (trestní)

Pavla Pohorská (VSÚ)
shodně s obvodem 01 T, 02 T, 17 T, 32 T, 38 T. Trestní porozsudková agenda, úkony podle § 6 odst. 1 jedn. řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky. Úkony podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Úkony související s rozhodováním o svědečném včetně rozhodnutí podle § 12 zák. č. 121/2008 Sb., v přidělených senátech. Jako bezpečnostní ředitelka zajišťuje úkoly obrany a ochrany.
zástupce : Hana Kučerová, Ida Drbohlavová

Vedoucí kanceláře:
Jana Knížková (rejstřík senátů 05 T, 18 T, 33 T, 42 T, Td a PP)

Pavlína Krenická (rejstřík senátů 01 T, 02 T, 31 T a 38 T)

Martina Pokutová (rejstřík senátů 03 T, 04 T, 08 T, 17 T, Tm, Rod, Nt, Ntm)

46 (trestní)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Drbohlavová (vyšší soudní úřednice)
shodně s obvodem 05 T, 18 T, 33 T, 42 T, Td a PP. Trestní porozsudková agenda, úkony podle § 6 odst. 1 jedn. řádu, rozhodování o odměnách obhájců ustanovených státem, počítačové zpracování statistiky. Úkony podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 416/2004 Sb.. Úkony související s rozhodováním o svědečném včetně rozhodnutí podle § 12 zák. č. 121/2008 Sb v příslušných senátech.
zástupce : Pavla Pohorská, Hana Kučerová

 

43 (trestní)

Mgr. Klára Warlop (asistentka  soudce)

vyřizuje trestní dožádání (rejstřík Td) -výslechy osob vykonávajících trest odnětí svobody ve Věznici ve Stráži pod Ralskem.

 

22 (civilní)

Helena Moravanská (VSÚ)
Kontrola vedení úschov u notářů, působících v obvodu zdejšího soudu. Úkony finanční kontroly dle zák. č. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. Rozhodování agendy EC a C, kde je navrhováno vydání platebního rozkazu a to věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny I - Ž, včetně. V těchto věcech zpracuje také statistiku, zpracování statistiky ve věcech 22 C či 22 EC, kde ve věci samé rozhodoval soudce. Protestace směnek, jednoduché úkony podle § 6 odst. 2 písm. j. jednacího řádu. Provádí úkony podle § 10 odst. 1 písm. a, odst. 3 písm. c,e,  zák. č. 121/2008 Sb., v platném znění, vyhotovování platebních poukazů na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí vydaných soudci občanskopráv-ního úseku sporného. K zajištění bezpečnosti originálů směnek (šeků) je pracovníkem určeným k úkonům potřebným k vydání originálu směnky (šeku).
zástupce: Klára Slezáková Bc., Daniela Novotná

Civilní kancelář

zapisovatelky: Karla Cichovská, Magdalena Hájková, Jana Haklová, Eva Haklová, Kateřina Kořínková, Martina Zelenková, Barbora Mifková Bc.,
Iveta Vrabcová


Vedoucí kanceláře:

Lenka Janovská
Soňa Kadlecová
Alla Thérová

39 (civilní)

Daniela Novotná (soudní tajemnice)
provádí jednoduché úkony podle § 6 odst. 2 písm. j. jednacího řádu, provádí úkony finanční kontroly dle zákona č. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. Rozhodování agendy EC a C, kde je navrhováno vydání platebního rozkazu, a to věci, kde příjmení žalovaného či 1. žalovaného začíná písmeny A – Ch. V těchto věcech zpracuje také statistiku. Zpracování statistiky ve všech věcech, kde rozhodoval ve věci samé soudce, v těchto věcech také vyhotovuje platební poukazy na vrácení soudních poplatků podle pravomocných rozhodnutí (s výjimkou spisů, kde soudci rozhodovali ve věcech 22 C či 22 EC). Zástup Helena Moravanská

 

23 (exekuční)

Danuše Vondrová (VSÚ)
Vyřizuje agendu E, provádí úkony podle § 10 odst. 1 písm. c, g, i zák. č. 121/2008 Sb.a dále další úkony dle pověření předsedy senátu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2008 Sb., podle § 6 odst. 2 j.ř. vyřizuje agendu Cd ve věcech E, včetně dožádání ze Slov. rep.. Způsob dělení vědí dle připojeného seznamu obcí. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.. V opatrovnické agendě úkony dle § 260 odst. 2 o.s.ř. každá 2. z těchto napadlých věcí. V agendě Cd dožádání v opatrov. věcech včetně dožádání ze Slov. rep.. Věci exekuční agendy vedené v rej. Nc – nejasná podání ve věcech výkonu rozhodnutí a věcech exekucí, bude-li třeba v těchto věcech úkonu, který není oprávněna VSÚ činit, bude spis předán JUDr. Šífové.

 Zástupce : Radmila Mádlíková, Bc.Klára Slezáková,

Exekuční kancelář

zapisovatelky:  Lucie Křížková, Eva Lepková, Barbora Mifková, Jana Plíhalová, Petra Soukupová, Marcela Vagačová,

24 (exekuční)

Radmila Mádlíková (VSÚ)
Vyřizuje agendu E, provádí úkony podle § 10 odst. 1 písm c, g, i zák. č. 121/2008 Sb.a dále další úkony dle pověření předsedy senátu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2008 Sb., podle § 6 odst. 2 j.ř. vyřizuje agendu Cd ve věcech E, včetně dožádání ze Slov. rep.. Způsob dělení vědí dle připojeného seznamu obcí. Kontrola úschov uložených v kovové skříni soudu, kontrola úschov na běžných účtech, jakož i depositních účtech peněžního ústavu a kontrola úschov u schovatele. Úkony dle zák. č. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..V opatrovnické agendě úkony dle § 260 odst. 2 o.s.ř. každá 1. z těchto napadlých věcí. V agendě Cd dožádání v opatrov. věcech včetně dožádání ze Slov. rep.. Výslechy nemocných a ošetřujícího lékaře ve smyslu § 191 b odst. 3 o.s.ř. (agenda L).
Zástupce : Dana Vondrová, Bc. Klára Slezáková,

Vedoucí kanceláře:

Miloslava  Brchelová
Alena Čiberová
Jana Kováčová
Martina Zajkrová

25 (exekuční)

Jana Nečesaná, (VSÚ)

Vyřizuje agendu Exe, provádí úkony podle § 10 odst. 1 písm. j. zákona č. 121/2008 Sb. (řízení o nařízení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis, včetně rozhodování o návrhu na zastavení exekuce podaném oprávněným nebo exekutorem, pokud návrhu žádný z účastníků neodporoval), dále vyřizuje žádosti exekutorů ve smyslu § 33 odst. 1 exek. řádu. V agendě  Exe dělit s JUDr.Šífovou a JUDr. Švorčíkovou (JUDr. Šífová 300, JUDr. Švorčíková 150 a Jana Nečesaná 200) mimo věci s cizím prvkem. Provádí úkony při vyznačování právních mocí dle pověření Mgr. Romana Koťátko z 20.4.2010. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb.

Zástupce : Dana Vondrová, Radmila Mádlíková

 

28 (exekuční a opatrovnická)

Bc. Klára Slezáková,  (VSÚ)
Vyřizuje agendu E, provádí úkony podle § 10 odst. 1 písm. c, g, i zák. č. 121/2008 Sb. a dále další úkony dle pověření předsedy senátu ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 121/2008 Sb., podle § 6 odst. 2 j.ř. vyřizuje agendu Cd ve věcech E, včetně dožádání ze Slov. rep.. Způsob dělení vědí dle připojeného seznamu obcí. Úkony dle zák. č. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb..
Rejstřík PaNc porozsudková agenda, uvedené úkony v celém obvodu okr. soudu.
Zástupce : Radmila Mádlíková, Dana Vondrová

Opatrovnická kancelář

zapisovatelky: Pavla Flusková, Barbora Krulišová, Pavlína Šlechtová

Vedoucí kanceláře:

Jarmila Šéblová

27 (dědická)

Martina Kopúníková (soudní tajemnice)
Provádí úkony dle § 6 odst. 2, písm. k,m,n,p jedn. řádu, agenda Cd.-  výslechy, mimo výslechy osob umístěných ve Věznici Stráž pod Ralskem. Úkony finan-ční kontroly dle  zák. č. Úkony finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění vyhl. č.  416/2004 Sb. V opatrovnické agendě vyhotovuje statistické listy.
Zástupce: v agendě D náležející pouze soudní tajemnici JUDr. Ivana Lukášová

Dědická kancelář (agenda dědická, agenda soudních úschov a umoření listin, evidence a nakládání s úschovami v kovové skříni soudu, kniha úschov)

zapisovatelka: Daniela Škrlová – zajišťuje také tiskové středisko soudu, tj. tisk a roztřídění obálek. Zástup tiskového střediska – Eva Lepková

Vedoucí kanceláře:
Monika Svatoňová – pověřená vedením knihy úschov, zajišťuje současně obsluhu e-podatelny, e- výpravny a konverzi dokumentů, 
datové zprávy z technických důvodů zpracovány zpětně – zástup vedoucí D odd.  D. Škrlová a zástup datových zpráv R. Jelínková a P. Šlechtová

41 (civilní)

Mgr. Kateřina Rejtharová (asistentka  soudce)

vyřizuje civilní dožádání (rejstřík Cd) – a to výslechy osob vykonávajících trest odnětí svobody ve Věznici ve Stráži pod Ralskem.

 

Zápisové oddělení

Jan Starý, Veronika Nováková Zapisování nově napadlých věcí do programu ISAS, založení spisu, lustrace v seznamu jmen, přidělení spisu. Jan Starý a v době jeho nepřítomnosti V. Nováková, provádí každodenní lustraci v insolvenčním rejstříku (pravidelně vždy nejpozději do 8,00 hodin), tj. zjistí aktuální stav zápisu v tomto rejstříku, svá zjištění porovná se jmenným rejstříkem vedeným pro zdejší soud v ISAS a případnou shodu zjištěných subjektů dá ihned na vědomí příslušnému soudci, který věc tohoto subjektu vyřizuje, a to v písemné podobě s uvedenou spisovou značkou, v případě technického výpadku sítě učiní o této skutečnosti záznam.

Zástup – Lucie Křížková

 

Provoz informačního centra 

Zajišťují v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 7,30 hod. do 17,00 hod. asistenti soudců, vyšší soudní úřednice, soudní tajemnice a vedoucí kanceláří

 

 

 

Příloha k rozvrhu práce pro rok 2012:

 

Rozvrh práce pro rok 2012

Obvody trestního úseku

Obvody nesporné

Obvody pro VSÚ exekuční

 

Obvody vykonavatelů:

 

Haklová Hana + Havrdová Dana

Rejnart Václav

 

Opatření k rozvrhu práce:

 

Opatření č. 1
Opatření č. 2
Opatření č. 2 - dodatek
Opatření č. 3
Opatření č. 4

Opatření č. 5

Opatření č. 6
Opatření č. 7

Opatření č. 8
Opatření č. 9

Opatření č. 10
Opatření č. 11

ePodatelna