obsah

Okresní soud v České Lípě

Zakázky malého rozshahu

Obecné informace

Veškeré veřejné zakázky malého rozsahu v oblasti ICT jsou v souladu s usnesením vlády č. 683/2002 zadávány na akreditovaných elektronických tržištích. Tato tržiště lze nalézt na webových stránkách http://www.allytrade.cz a https://gem.b2bcentrum.cz/softrade/. Na těchto tržištích jsou povinny nakupovat komodity v oblasti ICT rovněž všechny organizační složky resortu Ministerstva spravedlnosti.

ePodatelna