obsah

Okresní soud v České Lípě

Informační centrum

Počínaje dnem 1. července 2014 se provoz Informačního centra rozšiřuje na všechny pracovní dny v týdnu s níže uvedenou pracovní dobou.Informační centrum je umístěno v přízemí budovy soudu, kancelář 8.

 

Pracovní doba Informačního centra je následující:

Po: 08:00-16:30

Út: 08:00-15:00

St: 08:00-15:00

Čt: 08:00-15:00

Pá: 08:00-14:00

(v době od 11,00 hod. do 12,00 hod. polední přestávka).

 

Informační centrum zajišťuje tyto administrativní práce:

·    vyznačování doložky právní moci na stejnopisy rozhodnutí předložené účastníky dle § 18 v.k.ř. a doložky vykonatelnosti rozhodnutí dle § 19 v.k.ř dle vyznačených údajů v příslušném rejstříku zdejšího soudu

·    přijímání omluvy z jednání a hlavních líčení účastníků řízení, svědků, znalců apod. a oznámení o změně adresy nebo jména a příjmení, formou úředního záznamu do spisu

·    vydávání úředních opisů, výpisů nebo potvrzení

·    sepisování podání a ústních prohlášení účastníků řízení o udělení, odvolání nebo výpovědi plné moci, učiněná mimo jednání

·    přijímání žádostí o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce, byla-li žádost podána mimo jednání

·     v době polední přestávky od 11,00 hod. do 12,00 hod. budou veškeré shora uvedené administrativní práce zajišťovány u vedoucích jednotlivých oddělení

V případě žádosti o studování spisů je nutno předem požádat o přípavu příslušného spisu ke studiu na e-mailové adrese informačního střediska IC@osoud.cli.justice.cz, kde bude poté spis již připraven ke studiu.

 

 

ePodatelna