obsah

Okresní soud v České Lípě

Pokud žadatel žádá o soupis řízení, v nichž sám vystupuje jako účastník řízení, tak takový soupis lze poskytnout, neboť žadatel je oprávněn těmito informacemi disponovat z titulu svého účastenství v předmětných řízení.

Podmínkou vyhovění žádosti je jednoznačné prokázání žadatelovi totožnosti:
- Žádost je podepsána zaručeným elektronickým podpisem
- Žádost v listinné podobě je opatřena ověřeným podpisem
- Žádost je odeslána z datové schránky

ePodatelna