obsah

Okresní soud v České Lípě

Úřední deska

28.5.2014

Úřední deska

Umístění, popis, informace o seznamech správců, exekutorů, obchodním rejstříku, atd...

25.11.2002

Notáři

Informace o notářích

25.11.2002

Orientační tabule - poučení

Poučení o chování v jednací síní Zákaz vnášení zbraní

9.7.2001

Seznamy tlumočníků, znalců, konkurzních správců

Seznam tlumočníků a znalců, správců konkurzních podstat, odkaz na obchodní rejstřík, seznam soudních exekutorů

Strana 1/1

ePodatelna