obsah

Okresní soud v České Lípě

Protikorupční program Okresního soudu v České Lípě

Pro přijímání stížností, oznámení a podnětů v oblasti korupce je zřízena e-mailová protikorupční adresa korupce@osoud.cli.justice.cz

Interní protikorupční program:
2018 - Spr 1160/2018 ze dne 26. června 2018
2017 - Spr 324/2017 ze dne 20. února 2017
2016 - Spr 1047/2016 ze dne 15. června 2016
2016 - Spr 567/2016 ze dne 24. března 2016
2014 - Spr 1110/2014 ze dne 28. srpna 2014

Etický kodex:
2014 - Spr 1421/2014 ze dne 30. října 2014

Vyhodnocení interního protikorupčního programu:
2016 - Spr 128/2017 ze dne 19. ledna 2017
2015 - 30 Spr 1477/2015 ze dne 25. září 2015
2014 - 30 Spr 1264/2014 ze dne 30. září 2015

Záznam ke zveřejnění interního protikorupčního programu:
2015 - Spr 1638/2015 ze dne 26. října 2015

Organizační struktura soudu:
2017 - Organizační struktura soudu ze dne 9. února 2017

Seznam poradců:
2017 - stav k 30. červnu 2017
2017 - stav k 31. prosinci 2017

ePodatelna