obsah

Okresní soud v České Lípě

Adresa


Okresní soud                     

Děčínská 390

470 52 Česká Lípa

IČO: 00024821

Telefon: 487 072 111 - ústředna

Fax: 487 523 223 - správa soudu
Fax: 487 072 401 - trestní oddělení
Fax: 487 072 402 - civilní oddělení
Fax: 487 072 403 - opatrovnické oddělení

E-mail:  podatelna@osoud.cli.justice.cz

ID Datové schránky: 9ddabq5   


 

Vyřizování stížností

 

Stížnosti na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení soudci a zaměstnanci okresního soudu vyřizuje :

předseda okresního soudu Mgr. Milan Vencl 

 

Příjem stížností :

ve správě okresního soudu, II.poschodí, č. dveří 59

elektronická adresa :

podatelna@osoud.cli.justice.cz

 

 

ePodatelna